Wanneer is het genoeg geweest???

An

Nu reeds is Lisp een rivier bij regen!