Woonerf1

Dossier Sterrenstraat, Komeetstraat en Maanstraat 

   Dossier Sterrenstraat, Komeetstraat en Maanstraat 

 

 

        Ik ben naar de bewonersvergadering geweest en kan al het volgende mededelen aan degenen die deze vergadering hebben gemist.

       Deze straten worden vernieuwd en ook de riolering.

Het hemelwater wordt apart afgevoerd.

Geen probleem voor de bewoners die geen open bebouwing hebben.

Hun hemel afvoer mag op de oude manier blijven.

Dus woning moet niet opengebroken worden.

      Alle straten worden enkel richting en achter de sporthal komt een woonerf van de Eeuwfeestlaan naar de Komeetstraat, dus het stukje Komeetstraat.

Het gedacht van de bewoners heeft de Schepen dus niet durven vragen of zij dit goed vinden, want wat heeft dit zin?

Er komen ook bomen in de straten.

Onze bedenkingen: – woonerf heeft geen enkele zin, moeilijker voor het verkeer van de school.

– bomen, naargelang de welke? In de Zagerijstraat plakken

schoenen aan de grond, er is onderhoud aan en er zijn dan

minder parkeerplaatsen.