Moskee Lier

Nieuws van de voorbije gemeenteraad

 

De herkenningsaanvraag van de geloofsgemeenschap Malla Gürani, de moskee op de Donck.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze gemeenschap goed werkt en weinig overlast geeft voor de buurt. Toch zal nooit iemand de innerlijke keuken 100% kunnen waarnemen. Wij zijn geen voorstander om moskeeën te herkennen en zelfs toe te laten. Deze zitten nu eenmaal niet in onze cultuur en is volledig ingevoerd. Als je van uw eigen cultuur wegloopt en opgevangen wordt door een heel andere cultuur, dan is het volgens ons aanvaardbaar om je aan te passen en heb je niet het recht de eigen cultuur van het land van afkomst op te dringen en heb je zeker geen recht op subsidies van ons belastinggeld.

Nog bedenkingen: waarom pas erkenning aanvragen na 6 jaar?

Ik weet dat er veel tegenstand was van de hele buurt om een moskee in de straat toe te laten, maar naar onze Burgers wordt meestal niet geluisterd!!

Woonerf1

Dossier Sterrenstraat, Komeetstraat en Maanstraat

Dossier Sterrenstraat, Komeetstraat en Maanstraat

Ik ben naar de bewonersvergadering geweest en kan al het volgende mededelen aan degenen die deze vergadering hebben gemist.

Deze straten worden vernieuwd en ook de riolering.

Het hemelwater wordt apart afgevoerd.

Geen probleem voor de bewoners die geen open bebouwing hebben.

Hun hemel afvoer mag op de oude manier blijven.

Dus woning moet niet opengebroken worden.

Alle straten worden enkel richting en achter de sporthal komt een woonerf van de Eeuwfeestlaan naar de Komeetstraat, dus het stukje Komeetstraat.

Het gedacht van de bewoners heeft de Schepen dus niet durven vragen of zij dit goed vinden, want wat heeft dit zin?

Er komen ook bomen in de straten.

Onze bedenkingen: – woonerf heeft geen enkele zin, moeilijker voor het verkeer van de school.

– bomen, naargelang de welke? In de Zagerijstraat plakken

schoenen aan de grond, er is onderhoud aan en er zijn dan

minder parkeerplaatsen.

 

1

De Arendbeek zal grondig gereinigd worden

Spijts alles dat er daardoor veel kleine boompjes door gesneuveld zijn, de tractor heeft wel wat plaats nodig om het werk naar behoren te doen. Dinsdagmorgen komt Dhr. Michielsen (Stad Lier)naar ons en we zullen vragen of hij nadien wat jonge boompjes in de plaats zou kunnen laten planten!

Bouwerf Bosstraat

De Bosstraat

Na een mail van de bewoners bosstraat te hebben gekregen ben ik ter plaatse geweest om vast te stellen wat de problemen waren.

Een dossier met een reukje aan.

Op de gemeenteraad gebracht want er mochten geen bouwvergunningen gegeven worden voor de straat heraangelegd werd.

Dat stukje bosstraat heeft dus geen riolering, elektriciteit nog bovengronds, enz.…

Door het CBS die de vergunningen heeft goedgekeurd voor de straat heraangelegd is zitten deze Burgers nog jaren in de miserie.

Gelukkig zou de Schepen ervoor zorgen dat kortelings steenslag wordt aangebracht en beloofde hij volgend jaar aan de straat te beginnen i.p.v. volgende legislatuur.

Wij volgen dit op!!!

Lisp Verkaveling

Weer een idiote verkaveling; stop ermee!!

Zoals jullie misschien al gezien hebben is er een nieuwe bouwaanvraag ingediend bij het stadbestuur(voor het bouwen van 26 appartementen op de Lispersteenweg ).
We hebben samen met enkele buren een nieuw bezwaarschrift opgesteld en zullen dit op 10 januari indienen op het stadskantoor.
Het bezwaarschrift ligt vanaf deze avond in cafe Wimbledon en cafe Waregem .
Jullie kunnen het daar rustig inkijken en graag ondertekenen.

Wanneer is het genoeg geweest???

An

Nu reeds is Lisp een rivier bij regen!