Zwarte Doek School

Schriftelijke vraag 19/08/2023:

Op de hoek van de Rederijkerslei aan de school over huisnummer 13 is een
zwarte doek geplaatst. Bewoners die over de school wonen zagen de eekhoorn kruipen in de
bomen en zien nu op een lelijke zwarte doek. Graag hier enkele vragen over.
– Mag de school de buitenkant aan de straat zomaar afsluiten met een zwarte doek?
– Is dit aangevraagd en goedgekeurd door de stad?
– Op de foto’s is te zien dat er ook allemaal netels tussen de doek en de betonnen
blokken naar boven schieten, hoe kan dit onderhouden worden?
– Kan de stad hier maatregelen treffen dat het voor de bewoners aan de overkant iets
gezelliger wordt om naar te kijken?

 

Antwoord  21/08/2023:

– Mag de school de buitenkant aan de straat zomaar afsluiten met een zwarte doek?
Volgens het vrijstellingsbesluit kunnen open afsluitingen (enkel draad of draadgaas) zonder vergunning
worden geplaatst tot 2 meter hoog. Het plaatsen van ieder ander type afsluiting of hekwerk (inclusief gesloten
afsluitingen) is vergunningsplichtig.
Onder voorwaarden zijn gesloten afsluitingen (bv een muurtje of geluidsmuur) vrijgesteld van de
vergunningsplicht. De vrijstelling geldt enkel als aan volgende voorwaarden is voldaan:
maximale hoogte:
In de voortuin maximaal 1 meter hoog.
In de zij- en achtertuin maximaal 2 meter hoog
afstand: de gesloten afsluiting ligt volledig binnen een straal van 30 meter van het gebouw van de eigenaar
die de afsluiting wil plaatsen.
Conclusie: het plaatsen van een gesloten afsluiting (draadgaas + zwarte doek) is in dit geval
vergunningsplichtig. Doordat het perceel van de school aan drie zijden aan straten grenst worden de
onbebouwde zones tussen de gebouwen en het openbaar domein hier beschouwd als voortuin. De afsluiting
had maximaal 1 meter hoog mogen zijn om vrijgesteld te kunnen worden. Aan de zijde van de kerk, de zijde
waar het schoolperceel grenst aan andere percelen, is de gesloten afsluiting wel vrijgesteld van vergunning.
– Is dit aangevraagd en goedgekeurd door de stad?
De open draadafsluiting staat vermeld op de inplantingsplannen bij de vergunning uit 2018 en is hiermee
vergund. Voor het plaatsen van de zwarte doeken werd geen vergunning aangevraagd.
– Op de foto’s is te zien dat er ook allemaal netels tussen de doek en de betonnen blokken naar boven
schieten, hoe kan dit onderhouden worden?
Onderhoud op privaat terrein valt ten laste van de eigenaar / gebruiker.
– Kan de stad hier maatregelen treffen dat het voor de bewoners aan de overkant iets gezelliger wordt
om naar te kijken?

De overtreding, namelijk het plaatsen van een zwarte doek zonder voorafgaande vergunning, wordt
doorgegeven aan de cel Handhaving. Zij zullen hiervoor contact opnemen met de school.

 

Conclusie:

Niemand van de stad was het opgevallen. Weer een Burger die tevreden is en hopelijk de eekhoorn terug kan zien lopen.