Fiets Van Mei

Schriftelijke vraag 19/8/2023:

Op de hoek van de Rederijkerslei staat al van in mei een fiets, die vanaf toen niet gebruikt is geweest. Waarom geef ik dit niet door aan meldingen? Omdat dit al verschillende keer is doorgegeven aan meldingen, politie, enz. Zonder resultaat.
– Waarom wordt er nooit echt gevolg gegeven aan een Burger die iets doorgeeft?
– Deze fiets staat ervan in mei en is nu geringd, op 3 augustus zouden zij hem weghalen, maar hij staat er nog. Hoe kan dit toch allemaal? Geen personeel of slechte organisatie en opvolging, of..
– Kan er niet sneller geschakeld worden als de Burger iets mededeelt?

 

Antwoord 24/8/2023:

De dienst handhaving werkt hiervoor samen met de gemeenschapswachten.
In mei sprak een bewoner op straat een gemeenschapswacht aan, en meldde dat er op dit adres een achtergelaten fiets zou staan (lees : verwaarloosd). De gemeenschapswacht voerde dezelfde dag nog controle uit en merkte de fiets op die voldeed aan de beschrijving. Echter, de fiets was op dat moment nog in goede staat. De fiets had geen platte banden of andere duidelijke visuele mankementen.
Op 3 augustus merkte dezelfde gemeenschapswacht op deze plaats opnieuw dezelfde fiets op. Op dat moment was de fiets volgens de vaststeller niet meer in goede staat, en beschouwen ze zulke fiets als ‘achtergelaten’, of een ‘weesfiets’
Volgens de procedure heeft de gemeenschapswacht toen een bandje aangebracht aan de fiets, mét de datum waarop hij dit heeft vast gesteld .
Cfr 1 van de foto’s in bijlage, waar de datum ‘3/8/23’ kan worden gelezen. Er wordt bewust gebruik gemaakt van zulk bandje mét datum aanduiding: Enerzijds om de eigenaar te sensibiliseren, maar ook voor andere passanten/bewoners, die zo kunnen opmerken dat zulke fiets als ‘weesfiets’ in kaart werd gebracht.
Anderzijds noteren ze de datum van vaststelling op de label, omdat we de eigenaar minstens 2 weken de tijd geven om de fiets te herstellen of te verwijderen.
De dienst handhaving brengt dan in kaart welke fietsen de gemeenschapswachten hebben voorzien van zulk een label, en geven maandelijks de lijst door aan de collega’s van LP Lier.
LP Lier verwijdert nadien deze fietsen uit het straatbeeld.
Enkele bedenkingen in deze :
 Wat een ‘weesfiets’ is, is soms onderwerp van een discussie. Een fiets die aan straatmeubilair werd vastgemaakt, en er enkele dagen blijft staan, wordt door sommige bewoners al snel als storend ervaren, en bestempeld als ‘weesfiets’.
 Echter, een fiets kan enkel als weesfiets worden beschouwd als deze op het openbare domein werd gestald én indien we duidelijk kunnen vaststellen dat zulke fiets niet meer rijvaardig is… Dwz dat er duidelijke mankementen zijn die normaal gebruik verhinderen (bv platte banden, defecte
remmen, ontbrekende wielen, enz).
Het is niet omdat een fiets er ‘vuil’ of oud uitziet, dat de fiets niet meer in staat is om je mee te verplaatsen.

Op het einde van de maand bezorgt de dienst handhaving de lijst aan van politie.
Zij voeren vervolgens een hercontrole uit, en verwijderen deze nadien uit het straatbeeld indien de weesfiets nog steeds niet rijvaardig blijkt.
Uit de praktijk blijkt immers dat verschillende fietsen worden hersteld voordat de politie deze verwijdert.

 

Conclusie: 

Onze stad kan dit maar niet georganiseerd krijgen. Als een Burger dit doorgeeft wordt er niet direct gereageerd. Pas na maanden wordt er een bandje op de fiets geplaatst waar duidelijk op staat: op 3 augustus zou deze fiets weggehaald worden. Vandaag 15/09 staat deze fiets er nog! Niet veel zin dat er een melding gebeurt.