Wateroverlast Lisp

25/08/2023       Lisp loopt weer onder water, al zeker van de jaren 90

 

  • Op 10/08/2011 staat Lisp weer onder water. De stad geeft toe in een antwoord op mijn schriftelijke vraag dat er zelfs in de jaren 90 al problemen waren. Toch in 2011 na de aanleg van een Aquafincollector zouden er zo goed als geen meldingen meer komen. Vorig jaar zou Aquafin de riolering van de binnenstad opgemeten hebben om de bestaande hydraunaut te actualiseren. De stad zou na deze resultaten de nodige maatregelen nemen.
  • Op 12/12/2016 staat Lisp weer onder water. De stad antwoordde toen op mijn schriftelijke vraag dat ze weten hoe de rioleringen van de stad en Aquafin lopen. Zij zouden een overstort kunnen maken van de Aquafin riool naar de doorsteek Arendbeek. Deze overstort en de doorsteek zijn ondertussen gekuist. Hiermee zal het probleem verminderen, maar misschien is het nog niet opgelost. Er is afgesproken bij nieuwe wateroverlast de situatie verder te onderzoeken en zo nodig doelgerichte acties ondernemen. Onze Schepen heeft zijn bedenkingen bij de vermindering van de diameter van de rioolbuizen. Hij overweegt een deel van het rioolwater af te koppelen en richting Ring aan te sluiten.
  • Op 17/06/2020 staat Lisp weer onder water. Het jaar daarvoor heeft de stad werken uitgevoerd aan de riolering, maar de problemen zijn nog dezelfde.
  • Op 25/07/2021 staat Lisp weer onder water. De stad antwoordde toen: De collectorleiding van Aquafin onder de Lisperstraat was overbelast. Aquafin zou aanpassingen plannen op verschillende locaties in hun rioleringsstelsel waardoor de situatie zou moeten verbeteren. Deze zouden in de eerste helft van 2022 plaatsvinden.
  • Vandaag staat Lisp weer onder water augustus 2023!

 

Al deze beloftes, zouden deze uitgevoerd zijn? Ik zal het opvragen en binnen de maand laat ik Jullie iets weten!