Verkiezingsprogramma HVB 2024

 Verkeer:

 1. Afschaffen van de camera’s op de Grote Markt, langs beide kanten dezelfde maatregel. Voor 11u en na 18u doorrijd baar.

Duidelijkheid in beide richtingen. Iedereen kan zijn woning bereiken langs beide kanten voor 11u en na 18u. Voor toeristen, leveranciers en bezoekers veel duidelijker en klantvriendelijker en geen onverwachte boeten. Velen worden niet meer misleid door de wagens of bussen die vlak voor hen rechtdoor rijden. Doorgangskaarten niet meer nodig, alleen uitzonderlijke aanvragen. Verkeer Capucijnevest wordt gehalveerd.

 1. Aanpassen fietsstraten.

Alleen de smalle straten blijven fietsstraten. Aan de andere straten waar 2 wagens elkaar kunnen passeren komen verkeersborden van 1,50m afstand houden van de fietser voor hun veiligheid.

 1. Alle zebrapaden moeten goed verlicht zijn.

Dit is zeker nodig bij donker regenweer.

 1. Aan de Mechelse steenweg – richting Kazernedreef moet dringend een zebrapad voorzien worden voor fietsers en voetgangers.

Veiligheid is belangrijk en zeker voor zo een grote toegangsweg.

 1. Vredebergstraat, richting Vismarkt moet open in beide richtingen.

Alleen maar voordelen: bereikbaarheid voor eigen bewoners – handelszaken – openbare parking – niet meer omrijden door heel het centrum, dus minder verkeer in het centrum is betere lucht. Minder sluipverkeer in de Sint Gummarusstraat.

 1. Zo snel mogelijk ontsluiting Waversesteenweg – Ring om van en naar Duffel te rijden. Grote ontlasting voor kruispunt Hoogveldweg – Aarschotsesteenweg, verkeerslichten kunnen dan weg.

Niet meer aanschuiven!!

 1. Rijbaan Pannenhuisstraat tussen de Sterrenstraat en de Zonstraat minstens 50cm verbreden.

Wagens kunnen mekaar veiliger passeren en de spiegels blijven heel.

 1. Alle straten moeten aangepast worden voor rolstoelgebruikers.

Deze mensen hebben al grote nadelen, maak het hen makkelijker. Zie v.b. wijngaardstraat, voetpad te smal en onberijdbaar voor een rolstoel.

 1. Onderzoek om Ring te ontsluiten via een tunnel.

Ring wordt verbonden, verkeer wordt hierdoor ontlast aan al de kruispunten.

 1. Aan de pallieterdriehoek als je van het centrum komt staan er betonnen blokken en is de weg afgesloten om naar de openbare parking te rijden “ gasthuisvest”. Blokken weg en doorgang vrijmaken.

Dit heeft geen enkel nut om de wagens naar het rond te sturen en terug. Ondertussen moeten zij 3 keer een zebrapad kruisen, is dat veiliger?

 1. Aandringen bij de provincie om de Antwerpse steenweg op een fatsoenlijke, veilige manier her aan te leggen.

Deze proefopstelling duurt al veel te lang, is onverstandig ingericht en die betonnen blokken zijn onveilig en het zicht heel onaangenaam.

 1. Dringend een tunnel maken aan de bareel van Lisp voor fietsers en voetgangers.

Het is niet normaal dat we regelmatig meer dan een kwartier moeten wachten. De tunnel voor de treinen maken wij waarschijnlijk niet meer mee.

 1. Als wij uit het centrum komen mag men niet afslaan naar de Guldensporenlaan.

Voordelen: De wagens kunnen sneller doorrijden, dus minder wachttijd en file. Ook veiliger als de slagboom kort achtereen dicht gaat.Tuinweg en trein overweg aan de Donckvrienden moeten open blijven.

 1. Tuinweg en trein overweg aan de Donckvrienden moeten open blijven.

 1. Openbaar vervoer in de buitenwijken moet blijven, maar wel met geselecteerde uren. Alleen met de zaterdagse markt moet er meer vervoer mogelijk zijn.

Onze senioren mogen niet in de kou blijven staan.

 1. De dorpskern van Koningshooikt wordt tot aan de kerk 50/u en van de kerk tot aan het kruispunt 30/u

Nu worden onze burgers beboet als je 37/u rijdt. Toch is het heel overzichtelijk, breed en is het een veilige situatie. Geen enkele reden om daar 30/u te moeten rijden. Ook de Bernard Van Hoolstraat wordt 50/u.

Parkeren:

 1. Aan alle parkeermeters de mogelijkheid geven om een gratis ticket te nemen “gratis parkeren voor 2u lang” ook voor alle ondergrondse openbare parkeergarages.

Zou veel beter zijn voor onze economie, de winkels, afhaal, horeca, enz.. Alle parkeermeters vervangen door blauwe schijf is onmogelijk omdat het contract met parkeerbeheer nog tot 2033 loopt. Op deze manier kan het ook en is er betere controle op degenen die na twee uur hun schijf terug willen instellen.

 1. Bij het vernieuwen van onze straten mogen geen parkeerplaatsen weggenomen worden. Als het kan erbij maken.

In het verleden zijn er al veel weggenomen, maar de wagens vermeerderen.

 1. De stad moet voldoende gratis parkeerplaatsen voorzien aan sportcentra.

Het mooiste voorbeeld is de KTA-site, tennisclub, sporthal, gymhal en kinderland zonder 1 gratis parkeerplaats. Ook een mooi voorbeeld is de grote nieuwe sporthal aan het park. Veel te weinig parkeerplaatsen.

 1. Het parkeerreglement moet aangepast worden bij nieuwbouwprojecten.

Parkeervakken te voorzien 1,2 (buiten het centrum) en 1,5 (in het centrum) per   woongelegenheid.

Mooi voorbeeld is de normaalschool. De stad heeft het aantal parkeerplaatsen gehalveerd om de kosten van de archeologische met een heel pak te verminderen. Waar gaan die wagens allemaal parkeren??

 1. Verdiep plaatsen boven heel de parking van de Mol, met 1 euro kan je heel de dag parkeren en betaald de investering zich terug.

Wil je de economie laten draaien dan moet je eerst zorgen voor genoeg   parkeerplaatsen. Liefst zo gratis mogelijk en zo dicht mogelijk tegen het centrum. Meer mogelijkheden voor bezoekers van onze winkelstad: Kermis, kerstmarkt, processie, Lier Centraal, enz.. Iedereen plukt hier de voordelen van.

Fietsen:

 1. Bij de her aanleg van straten worden er gladde fietsstroken voorzien aan beide kanten van de rijweg.

Veiligheid en rijcomfort verbeteren voor de fietsers.

 1. Uitbreiding van het aantal fietsstallingen en alle andere fatsoeneren.

Op verschillende plaatsen worden fietsen geplaatst dat zelfs een voetganger of rolstoelgebruiker niet kan passeren.

Sociale stad – bruisende stad en economie:

 1. Wij maken van Lier een folklore stad.

Zeker van juni tot september, het aantrekken van muziekbandjes en andere muzikanten en straat animatie. Zeker zaterdag en zondag. Ook terrasjes in de smalle Antwerpsstraat.

 1. Wij halen de grote bussen uit het centrum en zorgen voor kleine folkloristes busjes om de verbinding te verzekeren van de Veemarkt naar het station. Handopsteken en opstappen.

Wij zorgen voor aangenamer winkelen en gezondere lucht. Schoolkinderen kunnen perfect 5 min. stappen naar het station of de veemarkt.

 1. Ouders moeten en mogen hun kinderen afzetten en afhalen op het open plein van de Dungelhoeve, twee uur gratis parkeren. Dit voor de scholen van de Kannunik Davidlaan.

Wij halen al de wagens van de school weg, veiliger, betere lucht en het is maar enkele minuten stappen van en naar de Dungelhoeve.

 1. Forum voor verhuring sociaal woningen met openbaarheid van verhuring naar de Burgers toe.

Eerlijkheid naar de Burgers toe. Sociaal woningen wordt meebetaald door onze belastingen en daar moeten onze eigen mensen op leeftijd die het al moeilijk hebben van kunnen genieten en controle op hebben, zodanig er niemand wordt voorgestoken.

 1. Bij evenementen moet er altijd plaats voorzien zijn voor rolstoelpatiënten

Mensen met een handicap, daar moeten wij voor zorgen.

 1. Bomen plaatsen aan de rand van de Grote Markt langs de kant van de banken richting stadhuis. Uitsluitend plantanen.

De afkoeling en de zuurstof zal leuk zijn voor alle Burgers.

 Economie:

 1. Geen handelspanden in nieuwe bouwprojecten.

We laten onze winkelstraten heropleven. Al de extra winkelpanden in nieuwe bouwprojecten zorgt ervoor dat er mogelijk minder Burgers naar het centrum komen winkelen.

 1. Berlarij terug opwaarderen en bij het winkelcentrum laten horen.

Er komen nog heel wat appartementen bij en dit zal ook bijdragen tot een uitbreiding van de winkel as.

 1. Afschaffen pestbelasting wegwijzers, evenementen, enz..

Wij zijn blij dat er heel wat georganiseerd wordt door vrijwilligers en dat moeten wij koesteren. Zelfs concerten, toneel, sportactiviteiten, trouwers, optredens, enz.. Als je een pijltje zet moet je betalen. Verkeerd signaal!!

 1. Sterke samenwerking met middenstand.

Uiteraard is dit de taak van het Schepencollege. Voorstellen doen, luisteren, op onderzoek naar andere steden.

 1. Aanpassen terrassenreglement, dit wordt al lang niet meer gevolgd. Uitbreiding naar ons plein van de Markt en laat de winterterrassen even groot als in de zomer.

Laat het aan de zaakvoerders over om te kiezen welke parasols zij willen.

 1. Volledige stop aan de baan winkels.

Mobiliteit is verzadigd!

 1. Volledige stop van banken, verzekeringskantoren en interimkantoren in de winkelstraten.

Niemand komt hier extra voor naar de winkelstraat!

Huisvuilophaling en OCT’S:

 1. Herzien van ophaalsysteem voor het huisvuil. Éénmalige belasting en vuil gratis deponeren, dit voorkomt het sluikstorten. Natuurlijk moet dit berekend worden.

De huidige OCT’S moeten geopend worden met badge. Regelmatige defecten en het apart betalen zetten bewoners aan tot sluikstorten. De redenering van “de grootste vervuiler betaald” is niet altijd de beste. Nu moeten de voorbeeldige Burgers mee betalen voor al de profiteurs. Het gratis deponeren heeft de volgende voordelen en kan zelfs minder kosten dan het huidige systeem.

 • Geen kosten meer voor het opmaken van badges en opvolgen.
 • Sluikstorten zal gigantisch afnemen en moet niet meer opgehaald worden.
 • Geen kosten meer voor al de defecten aan de toestellen.
 • Geen controle meer nodig voor de sluikstorters met camera te pakken.
 • Niet meer met de zakken terug naar huis als de OCT-defect is.
 1. De verkapte afval belasting afschaffen.

Er is altijd beweerd dat dit ingevoerd is door Ivarem. Toch op deze belastingbrief staat heel duidelijk bovenaan “gemeentelijk afvalbelasting” Leugens moeten verdwijnen.

 1.   Streng toezicht op sluikstorters. De kleine vuilbakjes meer ledigen aan bushaltes,  vesten, enz. zeker tegen en onder het weekeinde.

Dit is het zicht voor onze bezoekers, regelmatig zitten zij vol en de rest ligt dan op de grond.

Stadsdiensten en Openbare werken:

 1. Geen cumuls meer van Burgemeester en Schepenen.

Dit is onaanvaardbaar. Je kan nooit Schepen zijn van openbare werken en dan nog in het parlement zetelen. Onze stad is een bedrijf op zichzelf!

 1. De betaalde postjes voor de vergaderingen zoals: Ivarem, Pidpa, Cipal, Fluvius, Igemo,  Ika, enz.. Worden verdeeld onder alle raadsleden.

Nu denkt de meerderheid alleen aan hun eigen volk en niemand van de oppositie mag meedoen en moeten alle beslissingen maar ondergaan. Wij doen het beter en eerlijker.

 1. Werkzaamheden op het openbare domein moeten beter gecoördineerd worden. En nazicht op het plaatsen van verkeersborden en zo kort mogelijk laten staan.

Als er werken zijn in een bepaalde straat met omleiding mogen er geen andere weken in de omgeving afgesloten worden. Meer controle op de verkeersborden die nu regelmatig verkeerd geplaatst worden door de aannemer. Na de werken moeten de verkeersborden direct weggehaald worden.

 1. Er moet een vliegende brigade komen voor het herstellen van kasseien, vullen van putten in het wegdek

De dag zelf of de volgende dag de herstelling uitvoeren na melding.

Voordelen: minder valpartijen.

 1. Banken en vuilbakjes op de openbare weg worden 1 keer per maand schoon gemaakt.

Burgers kunnen de banken proper gebruiken en een mooier uitzicht voor onze toeristen.

  Bouwen, recreatie en natuur:

 1. Volledige bouwstop voor nieuwbouw. Groen blijft groen. Geen uitbreiding meer voor de industrie.

Het kan niet dat je achter uw tuin of terras een appartementsblok ziet verschijnen. Voor de mobiliteit, de wateroverlast, de ongezonde lucht, de privacy moet de nieuwbouw volledig stoppen.

 1. Opwaarderen van het fort. Verenigingen, wandelgebied en visparadijs.

Hoelang is dit al verwaarloosd?

 1. Goede ondersteuning en samenwerking met de sport en cultuur verenigingen waar vele vrijwilligers een grote inzet hebben.

Hier is onze stad al goed mee bezig. Volhouden.

 1. Alle gronden achter het industriegebied de Duwijck blijft groen en wordt mee als natuurgebied ingekleurd. Geen uitbreiding meer van industrie.

Het laatste groen en gezonde lucht is belangrijk. Genoeg uitstoot van  vrachtwagens in onze buurt.

 1. Grondig zuiveren van de vijvers achter de gasfabriek.

Dit voor de natuur en veiligheid van onze kinderen.