Voetpad Vismarkt

Op zondag heb ik weer kunnen vaststellen dat het voetpad volledig belemmerd was door een verkeersbord. Dit gebeurt met de regelmaat van de klok. U moet maar in een rolstoel of dergelijk zitten. Graag hier een oplossing voor:

Vraag en antwoord;

– Hoe komt het dat dit regelmatig gebeurt??

Helaas volgen aannemers de voorwaarden opgelegd in de signalisatievergunning geregeld niet correct.

– Is er dan echt geen controle op de verkeersborden naar aannemers toe?

De stad heeft niet het personeel of de middelen om alle werven pro-actief te controleren. Indien er meldingen, klachten binnenkomen of overtredingen worden vastgesteld door eigen personeel wordt er ter plaatse gegaan voor een vaststelling en wordt de aannemer gecontacteerd. Indien de aannemer zich nadien nog steeds niet in regel stelt, kan er een GAS-pv worden opgemaakt. Als er geen vergunning is voor een inname openbaar domein wordt er meteen een GAS-pv opgemaakt (er wordt dus niet eerst contact opgenomen met bouwheer of aannemer)), dit geldt ook voor innames openbaar domein waarbij de termijn van de vergunning is vervallen of waarbij er een pak meer plaats wordt ingenomen dan vergund.

– Wat gaat U als meerderheid hieraan doen om dit in de toekomst te voorkomen

Het is helaas niet mogelijk om hierover extra personeel in te schakelen, bovendien zijn verschillende voetpaden, vooral in de binnenstad, te smal om de nodige signalisatie te plaatsen en tegelijkertijd de toegankelijkheid te waarborgen. De borden op de rijbaan zetten is in die gevallen vaak even hinderlijk. De stad zal daarom iedereen een sensibiliserinsgcampagne opstarten, gericht aan iedereen die een inname openbaar domein doet , over het belang van de toegankelijkheid voor mindermobielen, voetgangers en fietsers ter hoogte van werven. Op plaatsen waar de doorgang te smal is, rekenen we op de goodwill van de bewoners of werklieden om een handje toe te steken indien nodig.

Conclusie:

Zou volgens de stad aan de aannemers liggen. De stad zelf heeft geen personeel om dit op te volgen!! Spijtig dat er geen toezicht is. Toch betaal je redelijk wat belasting voor inname openbare weg.