Verkeersbord Karthuizers

Schriftelijke vraag:

Op de hoek van de Karthuizers en de Antwerpstraat staat een verkeersbord “verboden deze straat in te rijden”.

– Dit is een afgedankt verkeersbord waar de kleuren helemaal van vergaan zijn. Is Lier niet meer waard?

– Dit bord is te klein en staat bijna in het midden van de stoep. Dit is niet bevorderlijk voor de voetgangers en zeker niet voor de blinde.

– Het verkeersbord staat ook weer niet volgens het politiereglement op de juiste hoogte. Blinden kunnen hiertegen lopen. Is het CBS hiervan op de hoogte en wat gaan zij hieraan doen?

  Conclusie verkeersbord hoek Karthuizers – Antwerpstraat  

    Met fierheid kunnen wij melden dat door onze tussenkomst er een nieuw bord komt en ineens op de juiste hoogte geplaatst zal worden voor de blinden en meer plaats voor rolstoelpatiënten. Bedankt stad Lier!!