Volgens enkele bewoners aan het Kelderveld zouden daar onlangs alle vuilbakjes verwijderd zijn. De gevolgen zijn zichtbaar, veel meer sluikstort en geen mogelijkheid om de honden zakjes te deponeren.

– Heeft het CBS hier al vragen en klachten van binnen gekregen?

– Kan er iets gebeuren om de klachten van sluikstorten tegen te gaan

– Is er toch geen mogelijkheid om hier en daar een vuilbakje terug te plaatsen?

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:

– Heeft het CBS hier al vragen en klachten van binnen gekregen?

  • Hierover werden tot op heden nog geen klachten of meldingen ontvangen.

– Kan er iets gebeuren om de klachten van sluikstorten tegen te gaan?

  • Er zijn einde 2021 gesprekken geweest met de Raad van Bestuur Duwijck waarin onze aanpak i.v.m. het vuilnisbakkenplan werd toegelicht.
  • Verder is er dit jaar nog een algemene evaluatie van het vuilnisbakkenplan voorzien. Op basis van de resultaten wordt bekeken waar er bijgestuurd dient te worden.
  • Als er concrete meldingen komen van sluikstorten, kunnen we ook op handhaving inzetten.

 – Is er toch geen mogelijkheid om hier en daar een vuilbakje terug te plaatsen?

  • De plaatsing van publieke vuilnisbakken in industriezones wordt afgeraden omdat deze sluikstortgevoelig zijn.
  • De bedrijven zullen op hun eigen terreinen de nodige voorzieningen treffen voor de vrachtwagenchauffeurs.
  • Voor de hondeneigenaars is voorzien dat er hondenpoepbuizen komen op de wandelroute aan de Ploeghoeveweg en aan Plaslaar. Zodra we de goedkeuring ontvangen van de subsidie-aanvraag, wordt de aanbesteding gepubliceerd. We verwachten de plaatsing rond juni 2022