Toilet

Schriftelijke vraag 15/04/2023:

Op het smalle voetpad aan het station op de Antwerpsesteenweg is een toilet
geplaatst op het groen en gedeeltelijk op het voetpad.
– Wie is hier verantwoordelijk voor en waarvoor is dit nodig?
– Waarom merkt niemand dit op en laat dit verplaatsen?
– Er wordt zelfs geen rekening gehouden met de 1,50m vrij te houden, het voetpad is
nu al redelijk smal.

 

Antwoord 28/4/2023:

Een collega had dit toilet vastgesteld op 15/04/2023. Op 19/04/2023 werd er vervolgens contact opgenomen
met de firma Anthonis om na te vragen wie dit toilet bij hun gehuurd had, dezelfde dag lieten zij weten welke
firma dit toilet bij hen huurde.
Daaropvolgend werd er op 19/04/2023 via mail contact opgenomen met de firma om aan te geven dat er geen
vergunning lopende was voor deze inname van het openbaar domein en dat er een GAS-pv zal opgemaakt
worden. Verder werd er ook aan hen gevraagd om dit toilet te verwijderen of de nodige vergunning aan te
vragen.
Er is geen reactie gekomen van de firma op ons mailverkeer, wel hebben de collega’s vastgesteld op
24/04/2023 dat het toilet ondertussen verwijderd werd van het openbaar domein.
Er zal sowieso nog een GAS-pv opgemaakt worden aan de firma voor de inname van het openbaar domein
zonder vergunning.

Dit werd door ons weer snel opgelost en rechtgezet.