Terras

Schriftelijke vraag: terrassen

 

In juni 2021 heb ik een schriftelijke vraag gedaan over het terrassenreglement. Vele uitbaters zijn hier niet mee in orde. Daarom volgende vragen:

– Hoe komt het dat er nog altijd parasols en luifels in overtreding staan volgens het politiereglement?

– Hoe en wanneer gaat dit eindelijk toegepast worden anders kan je beter het reglement afschaffen waar wij voorstander van zijn, dit zou beter zijn voor de middenstand en economisch veel vriendelijker. Wat is de mening van het CBS?

– Waarom moeten de terrassen in de winter ingekort worden? Wat is het voordeel hiervan?

Antwoord:

Er zijn de voorbije jaren, in navolging van de Coronacrisis die de horeca bijzonder zwaar getroffen heeft, enkele
afwijkingen van het politiereglement voor horecaterrassen goedgekeurd. Zo is er nu de mogelijkheid om in de zomers van
2022-23-24 een verdubbeling van het reguliere zomerterras aan te vragen: elke aanvraag wordt daarbij beoordeeld
volgens de situatie ter plaatse en wordt belast volgens het toepasselijk belastingreglement. Voor de winterterrassen is er
voor de winters 22-23, 23-24 en 24-25 ook de mogelijkheid de oppervlakte van het reguliere zomerterras te behouden (dus
niet in te korten voor de winter). Bovendien zijn in de winter ook overkappingen mogelijk op het Felix Timmermansplein, in
de Eikelstraat en op het Zimmerplein. Het bestuur heeft dus extra mogelijkheden gecreëerd voor de horeca om openbaar
domein te benutten voor hun zaak.
De inkorting van de winterterrassen was in het verleden een logische maatregel omdat er nu eenmaal weinig vraag was
naar terrasplaatsen in de winter. Het heeft dan geen zin terrassen de hele winter op het openbaar domein te laten staan,
met eventuele risico’s op schade bij noodweer tot gevolg. Ook voor sommige winterevenementen, zoals de Novemberfoor
of de Kerstmarkt, moesten terrassen hoe dan ook inkorten. Sinds Corona is de mentaliteit van de Belg wat dat betreft
enigszins veranderd en is de mogelijkheid gecreëerd ook in de winter een aanzienlijk terras te behouden, mits goede
afspraken over vorm, kleur en veiligheid.
De Grote Markt is strenger gereglementeerd dan andere zones in het politiereglement, want daar geldt sinds dit jaar een
Beheersplan. De Grote Markt is immers een Beschermd Stadsgezicht, wat maakt dat er per pand fiches zijn opgemaakt
over hoe het pand zelf, maar ook het openbaar domein voor het pand mag ingericht worden. Overkappingen zijn hier
bijvoorbeeld niet mogelijk.
Er zijn verschillende redenen waarom sommige horecazaken op dit moment niet helemaal in orde zijn met het
terrasreglement. Zo is er een overgangsperiode in deze winter die zegt dat er niet gehandhaafd zal worden op de vorm- en
kleurbepalingen van de winterterrassen in de Eikelstraat en Zimmerplein. Deze overgangsmaatregel is er gekomen omdat
het bestuur de horeca- uitbaters voldoende tijd wil geven zich in lijn te stellen van de richtlijnen. Voor de zomerterrassen
was er al een soortgelijke regeling uitgewerkt: vanaf 2023 moeten de terrassen de vormvereisten uit het politiereglement
strikt toepassen.
Naast deze toegestane afwijkingen zijn er ook regelmatig horeca-uitbaters die op eigen houtje afwijkingen van zowel hun
vergunde locatie als de vormvereisten toepassen. Zodra we deze afwijkingen in het vizier krijgen, manen we de horeca uitbater

in kwestie aan zich in regel te stellen. De ervaring leert dat bij sommige uitbaters meerdere vermaningen nodig

zijn. Hardleerse overtreders riskeren een boete, inbeslagname van het terras en zelf intrekking van hun terrasvergunning.
We proberen het echter niet zo ver te laten komen en goede afspraken te maken met de zaken in kwestie.
Het volledig afschaffen van het terrasreglement is geen optie om verschillende redenen. We willen enerzijds waken over
de beeldkwaliteit in de stad en daar enige uniformiteit in brengen. We willen bijvoorbeeld geen gele plastic stoelen zien
verschijnen met roze parasols, die passen niet in het historische kader van de Lierse binnenstad.
Het betalen van een terrasbelasting is niet onredelijk. De stad legt openbaar domein aan en onderhoudt het met
gemeenschapsgeld. Wanneer dan een private onderneming een deel van dit domein exclusief voor eigen nut gebruikt is het logisch dat er hiervoor een vergoeding wordt betaald.

     Conclusie terrassenreglement 

 

  • Spijtig genoeg mag er in de Eikelstraat, Zimmerplein en Felix Timmermansplein meer dan op de Grote Markt.
  • Begrijpen wie kan, al die regeltjes voor een beschermd stadgezicht. Toch stellen wij vast dat op een gegeven moment een MODERNE witte gevel (beschamend) is mogen geplaatst worden tussen onze andere mooie oude gevels. Was dit dan niet beschermd? De ene mag meer dan de andere zeker?
  • Schaf het reglement af of pas het toe!! Degene die dit wel toepast wordt eigenlijk financieel gestraft.
  • Voor ons mag het terrassenreglement een deftige aanpassing krijgen.