Station

Voor zij die soms heel lang wachten aan de spooroverweg Lisp. Zo werkt de politiek. Beloven, geld uitgeven en niets oplossen.
Sinds de jaren 1980 werd er regelmatig over gesproken. De her aanleg behoorde tot de prioriteiten van het stadsbestuur. Burgemeester Van Der Poorten kondigde toen aan dat alles in kannen en kruiken was.
In 1991 verklaarde Burgemeester V. H., inschrijving voor een wedstrijd v.d. Koning Bouwdewijn stichting voor de her aanleg van de stationsomgeving.
In 1996 komt de stationsomgeving terug ter sprake en kondigde de Schepend de her aanleg voor de periode 1997 – 2000.
In 1999 keurt de gemeenteraad de aanstelling goed van een ontwerper. De stationsomgeving zou prioritair zijn en lezen wij in de pers dat het uiteindelijk zover is. Het stadsbestuur trekt 5 000 000 frank uit de begroting 2000 en voor 2001 zelfs 10 000 000 frank.
In 2000 heeft een ontwerper hier 50 000eu gekregen voor een beperkte studie.
In 2003 schoof de NMBS de vertraging in de schoenen van het Liers stadsbestuur.
In 2009 Stond Burgemeester V.D. Poorten in het groot in de Lierenaar ” Vanaf 2018 gebeurt de doortocht van het goederen verkeer en personen in Lier via ondergrondse ondertunneling.