Schriftelijke vraag 3/7/2023:

Er is heel wat te doen over het sluiten van de overweg aan de Donckvrienden. De
hele buurt wil deze open houden en de stad wil deze sluiten. Daarover de volgende vragen?
– In 2016 is er door het College beslist dat deze overweg dicht moet. Is dit geen
beslissing dat door de gemeenteraad moet genomen worden?
– Wordt er rekening gehouden met de Lierse bevolking of is dit eenzijdig het College
dat beslist?

 

Antwoord 17/7/2023:

– In 2016 is er door het College beslist dat deze overweg dicht moet. Is dit geen beslissing dat door de
gemeenteraad moet genomen worden?
In 2016 heeft het schepencollege een standpunt ingenomen over de mobiliteit gelinkt aan het
stationsproject. Deze visie zou dan worden meegenomen om een standpunt te formuleren in het kader
van de behandeling van de verschillende dossiers op de regionale mobiliteitscommissie (RMC). De
formele beslissing tot sluiting werd nooit genomen en zou in een latere fase worden voorgelegd aan
de gemeenteraad. Op basis van de recente besluitvorming om een scenario waarbij de overweg open
blijft te hanteren als voorkeursscenario, lijkt dit momenteel ook niet aan de orde.
– Wordt er rekening gehouden met de Lierse bevolking of is dit eenzijdig het College dat beslist?
Het CBS zal de resultaten van de bevraging voorleggen aan Infrabel om te bekijken wat de
mogelijkheden zijn in dit dossier.
Nog ter info: de nieuwe wet van december 2022 tot wijziging van de wet van 27 april 2018 op de
politie van de spoorwegen, wat betreft de procedure voor het afschaffen van overwegen, geeft het
stadsbestuur ook niet veel draagkracht in het nemen van een beslissing rond het sluiten van
overwegen. Infrabel kan voortaan eenzijdig beslissen tot sluiting, waarna de gemeenten eventueel een
beroep kunnen intekenen. Een gemeente of stad kan dus pas procederen wanneer de overweg al
gesloten is. Een beroepsmogelijkheid voor omwonenden en buurtbewoners is er niet.

Conclusie 11/08/2023:

  • Volgens het antwoord zou voorlopig de overweg aan de Donck open blijven en steunt ons stadsbestuur deze beslissing.
  • Indien Infrabel zou beslissen tot afsluiten kan de stad nog in beroep gaan en niet de omwonenden. Het beroep zou pas kunnen als de overweg al gesloten is. Weer een slechte wetgeving??