Voetpad Sion

VRAAG;

Op de Sion is in 2018 een houten voetpad aangelegd.

Vandaag is te zien hoe een heel deel planken naar boven komen.

Toen heb ik al onder een schriftelijke vraag doorgegeven dat er plaatsingsfouten gemaakt waren.

Graag enkele vragen hierover:

– Waarom is er toen niet ingegrepen na mijn schriftelijke vraag van 2018, dan had de

aannemer in garantie herstellingen moeten uitvoeren op zijn kosten.

– Wat gaat er nu gebeuren en wie gaat dat betalen want dit kan niet op deze manier blijven liggen, het zal alleen erger worden.

– Wat is de planning hiervoor?

ANTWOORD;

Bij de voorlopige oplevering werd er op één locatie een niveauverschil tussen de houten elementen vastgesteld.

Dit werd alvorens de werken definitief werden opgeleverd op kosten van de aannemer hersteld.

– Er werd een plaatsbezoek door de technische dienst uitgevoerd en daar werd vastgesteld dat op drie locaties een gesplitste of te krom getrokken plank vervangen moeten worden. Er wordt opdracht gegeven aan onze technisch uitvoerende diensten om deze planken te vervangen. Zo goed als alle schroeven zijn nog goed aangetrokken. Er werd geen enkele afgebroken schroef vastgesteld. Op verschillende plaatsen werd er wel vastgesteld dat een aantal panelen wat “schotelen”. Er zal daarom verder worden onderzocht of de elementen waarop de verschillende panelen rusten nog stabiel op de fundering rusten. Deze werken werden definitief opgeleverd, het onderhoud valt dus ten kosten van de stad.

– Werkbonnen werden opgemaakt voor vervanging van de planken met de vraag om het onderzoek van de panelen te organiseren in de 2de helft van augustus.

. Mijn conclusie:

Moest er in 2018 iemand geluisterd hebben, dan zouden de kosten voor de aannemer geweest zijn. Zij waren verwittigd en niemand heeft er verder iets mee gedaan!!

Nog altijd weten de specialisten niet wat er fout is.

Zouden zij het komen vragen??