Lyra

Samenwerking Stad Lier, OCMW en Lyra-Lierse onder de naam Younited Lier

 

Dit document is goedgekeurd door de meerderheid op de laatste gemeenteraad.  De stad engageert zich tot:

  • Het verzekeren van de nodige begeleiding tijdens de wekelijkse trainingen en tornooien.
  • Het budgethouderschap van Younited Lier. (Is de stad dan mee verantwoordelijk hiervoor?)
  • Het ondersteunen van spelers gedurende het ganse traject (Wie gaat dat betalen en op welke manier gebeurt dit?)
  • Het aanbieden van ondersteuning tijden extra activiteiten zoals tornooien, enz. (wat wordt er bedoeld, financieel of worsten bakken?)
  • De activiteiten bekend maken via alle soorten mediakanalen.
  • Het gratis ter beschikking stellen van een locatie waar de trainingen plaats vinden. V.B. sporthal t ’spui.
  • Het uitvoeren van drukwerk inherent aan Younited Team Lier.
  • Het fungeren als contactpersoon, zowel intern als extern.
  • Het aanbieden van de nodige ondersteuning om het project te doen slagen.

Dit document is goedgekeurd door de meerderheid en dit wordt getekend door de Burgemeester!!

Dat er wordt ingezet om de kansarmen te betrekken in het sociale en sportief leven is natuurlijk een goede zaak.

Het project zelf kunnen wij wel steunen, maar deze overeenkomst is een stap te ver.

Er staan geen budgetten bij en is dit de taak van de stad??

Voor ons is dit een blanco cheque afgeven en hoe gaat de stad dat controleren?

Beter is een subsidie geven als er resultaat is kan aangetoond worden.