Put Sterrenstraat

Schriftelijke vraag 12/06/2023:

In de Sterrenstraat aan de hoek van de Maanstraat staat al een hele tijd een
omheining over een put in het wegdek. Als er een vrachtwagen van de Maanstraat moet
afdraaien naar de Eeuwfeestlaan kan deze zijn bocht niet in één keer nemen. Ook zijn er
verder in de straat nog diepe putten vast te stellen. Het CBS is hier zeker van op de hoogte. Ik
heb in het verleden ook al op de gemeenteraad verwittigd dat er straten vernieuwd worden
die in veel betere staat waren dan o.a. de sterrenstraat, Guldensporenlaan en Eeuwfeestlaan.
Daarom deze vragen:
– Wanneer gaan deze putten voorlopig hersteld worden?
– Wanneer wordt de straat definitief vernieuwd?
– Als de straat volgend jaar of later zou vernieuwd worden, dan kunnen deze putten
toch niet zo lang blijven liggen en moeten deze voorlopig toch hersteld worden?
– Wat gebeurt er als een wagen ineens wegzakt in een diepe put, wie betaalt de
schade?

 

Antwoord 13/07/2023:

Deze putten waarnaar u verwijst zijn al geruime tijd in het wegdek van de Sterrenstraat aanwezig. Omwille van
de hoeveelheid putten zou een herstelling neerkomen op een bijna volledige heraanleg van de bestaande
kasseien, wat een moeilijk te verantwoorden investering zou zijn vlak voor de start van de werken in de buurt.
Het is echter niet zo dat iedere put een voorbode is van een zinkgat, zoals in het geval van de nog te
herstellen verzakking.
De vergunning voor herstelling werd door Renotec (aannemer van Pidpa) reeds enkele keren tussen maart en
juni aangevraagd, maar steeds geweigerd o.w.v. onvolledigheden op de signalisatieplannen. Een nieuwe
aanvraag werd ingediend voor herstel vanaf 28/6 tot 30/6, deze werd goedgekeurd.
Vorige week zijn onze diensten echter ter plaatse gaan vaststellen dat er nog geen werken zijn uitgevoerd. Na
navraag bij Pidpa blijkt dat de aannemer een aantal noodinterventies diende uit te voeren in Lier, zodat de
werken in de Sterrenstraat niet konden uitgevoerd worden. Er zal een nieuwe signalisatievergunning
aangevraagd worden voor uitvoering in augustus.
De omgevingsvergunning voor de heraanleg werd ondertussen verleend op CBS en in de gemeenteraad. Het
studiebureau kan nu aan de slag met het aanbestedingsdossier.
S.Bilt beloofde het aanbestedingsdossier tegen medio september, waarna publicatie realistisch gezien kan
volgen in november. Afhankelijk van de planning van de aannemer wordt gestart met de rioleringswerken in
het voorjaar 2024.
Vanaf einde oktober dit jaar starten de nutsmaatschappijen aan de saneringswerken van de bestaande
nutsleidingen.
Bij schade aan een voertuig door de staat van het wegdek wordt hier logischerwijs een verzekeringsdossier
opgemaakt via de verzekering van de stad, zoals in eender welke straat.

 

Conclusie:

Erg te moeten vaststellen dat het allemaal zo lang moet duren voor er herstellingen gebeuren. De stad heeft zelf geen herstellingsdienst, echt een schande voor een stad met zoveel inwoners. Erger nog te moeten vernemen dat de sterrenstraat met zoveel putten en al zolang misschien pas volgend jaar aan bod komt.