Economie Lier

        Punt 016 premie reglement winkelstraat G.R. 26/09/2022

 

“Een bruisende stad heeft nood aan een vitale economie” Dit zou moeten gebeuren met het inzetten van steunmaatregelen. De stad zet verder in op een kernversterkend beleid. Hier heb dan ook heel wat vragen bij:

  • Toch is de winkel as gehalveerd.
  • Premie van 10 000 euro heeft niet geholpen om de leegstand tegen te gaan.
  • Er is niets terug te vinden over het gratis parkeren, het uitbreiden van parkeerplaatsen, mee het belangrijkste voor onze stad. Toch staat er in deze nota dat er zal gewerkt worden voor een duurzame bereikbaarheid.
  • De volledige stedelijke winkel as gaat de stad kleurrijker, levendiger en dynamischer te maken. Hoe gaan zij dat doen?
  • Onze stad denkt met 10 000 euro premie de eigenaars te kunnen overhalen verbouwingswerken uit te voeren boven de winkelpanden om deze bewoonbaar te maken. Zij denken dan dat de huurprijzen van de winkelpanden naar beneden zullen gaan als erboven kan verhuurd worden. Is ons schepencollege wereldvreemd??

 

Rubriek: Wonen boven commerciële ruimtes hebben heel wat voordelen:

  • De rentabiliteit gaat omhoog voor de eigenaar of (huurder). Voor de eigenaar!!!
  • Door de onbenutte ruimtes boven een handelspand te verhuren, stijgt de waarden van het gebouw. Natuurlijk ten voordele van de rijke eigenaar. En kan de huurprijs voor het gelijkvloerse handelspand dalen. Zij geloven in Sint Nikolaas?? Al jaren proberen jullie de leegstand tegen te gaan en de huurprijzen blijven nog altijd hoog en de leegstand verminderd niet.