De Laag

Schriftelijke Vraag 8/12/2023:

– Waarom heeft het meer dan een half jaar langer geduurd om deze parking in orde te
krijgen en wanneer zal deze echt in gebruik kunnen genomen worden?
– Door ons stadsbestuur is deze parking meer dan een jaar later af dan beloofd. Gaan
de benadeelden, die overlastbelasting betaald hebben dan ook hun belasting
terugkrijgen??
– Is het CBS van menig de juiste beslissing genomen te hebben door deze belasting in te
voeren in plaats van eerst de parking voor vrachtwagens te realiseren. Hoe kan je aan
de Burgers uitleggen “als je geld hebt mag je voor overlast zorgen” Dit is helemaal
geen democratische beslissing.

 

Antwoord 16/1/2024:

De afwerking van het definitieve ontwerp en de drukke planning van de aannemer hebben voor een vertraging
van de werken gezorgd. Dinsdag 16/1 of ten laatste woensdag 17/1 zal de nodige signalisatie voor het
vrachtwagenparkeren in de Burgemeester Hensstraat worden aangebracht.
Er is op geen enkel moment sprake geweest van het invoeren van een overlastbelasting. Het gaat in deze om
de invoering van een gemeentelijke parkeerkaart vrachtwagens die recht geeft op het parkeren van
vrachtwagens op een beperkt aantal plaatsen. Dit om het overvloedig parkeren van vrachtwagens op De Laag
te beteugelen, waar tot 14 vrachtwagens geparkeerd werden ondanks het feit dat er een heel stuk minder
plaatsen voor vrachtwagens voorhanden waren. Daarbij werden de 3 plaatsen voorbehouden aan houders
van een kaart en zijn er bovendien niet meer parkeerkaarten afgeleverd dan er plaatsen zijn. De kaarten zijn
bovendien zowel op De Laag geldig als op de nieuwe vrachtwagenparking. De houders van de kaarten
hebben dan ook steeds een zone gehad waar de vrachtwagen met kaart kon worden geparkeerd. Er is dan
ook geen aanleiding om de retributie voor de gemeentelijke parkeerkaart vrachtwagens terug te betalen.
Sinds de invoering van de maatregel en bijbehorende controles is de parkeerdruk van vrachtwagens op De
Laag ernstig afgenomen, waarbij steeds evenveel parkeerplaatsen werden georganiseerd als er kaarten in
omloop zijn. De maatregel werd door de gemeenteraad goedgekeurd met één enkele tegenstem, 4
onthoudingen en 25 voorstemmen en is dus democratisch genomen.

 

Conclusie:

In het antwoord van de stad is te lezen dat de aannemer het te druk had en daarom hebben de werken langer geduurd. Was er dan geen goede overeenkomst gemaakt?

De vrachtwagens die op de Laag parkeerden moesten bijna 300€ betalen voor een jaar, als je geld geeft mag er dus wel overlast zijn. De stad noemt dat geen overlastbelasting, maar een gemeentelijke parkeerkaart. Nu er een alternatieve parking voor vrachtwagens gemaakt is, krijgen de vrachtwagens geen geld terug. Toch was het de stad die geen mogelijkheden voorzien had voor vrachtwagens.

Onze meerderheid kent ook niets van democratie: Deze maatregel is goedgekeurd door de meerderheid zegt onze stad. Alles wordt altijd goedgekeurd als de meerderheid iets brengt. De meerderheid heeft altijd de meeste stemmen. Ik heb nog nooit een gemeenteraadslid van de meerderheid horen tegen stemmen. Die mogen dat gewoon niet. Wij zouden beter de partijen laten verdwijnen en voor mensen kiezen!