Parking Scharon

Schriftelijke vraag 03/07/2023:

Voor de zoveelste keer word ik aangesproken en krijg ik mails van verschillende
bewoners over het parkeerprobleem “ten Rode of Charon site”. Graag hierover de mening
van ons stadsbestuur. Is het CBS ervan bewust dat:
– Dit overdag en avonds een gratis parking voor de volgende categorieën van
voertuigen is: een long time parking voor bedrijfswagens, camionetten, oldtimers en
voor wagens die niet bewegen en soms voor 6 weken (op verlof naar het buitenland).
– Voor de treinreizigers die naar hun werk moeten omdat het Stationsplein maar 4u
gratis parkeren is.
– De ganse Bosstraat die komen parkeren op de middenberm, naast de appartementen,
op de graspleinen, op plaatsen dat geen parkeerplaatsen zijn. Dit allemaal komt
omdat er in de Bosstraat betalend parkeren is.
– Zal het CBS dit grondig onderzoeken en maatregelen nemen?
– Zal het CBS desnoods de hele buurt samenroepen om dit probleem op te lossen?
– Zal het CBS blauwe schijf willen invoeren met bewonerskaarten?

 

Antwoord 10/08/2023:

Het Cbs onderzoekt momenteel de problematiek, inclusief alle voor- en nadelen van een blauwe zone. Bij het
invoeren van de blauwe zone zal het immers niet langer mogelijk zijn voor de bewoners van de site om
hier te parkeren, gelet op het feit dat ze geen recht hebben op een bewonerskaart. Andere houders van een
bewonerskaart uit de omliggende straten kunnen er wel nog parkeren. Andere bezoekers en parkeerders kunnen
niet langdurig meer parkeren.
Het CBS bekijkt ook welke bijkomende flankerende maatregelen nodig zullen zijn bij een mogelijke invoering
van een blauwe zone. Dit gaat onder andere over het optimaal gebruiken van de private parkeerplaatsen die
via de omgevingsvergunning werden opgelegd en de communicatie naar de buurt. Op basis van al deze
elementen zal het CBS tot een beslissing moeten komen.

 

Conclusie:

Verschillende keren gebracht naar het Schepencollege en kreeg geen medewerking. Toch zijn er verschillende bewoners die terecht dit probleem doorgaven. Hopelijk komt er nu beweging.