Kapelstraat Parkeren

In de Kapelstraat zijn heel wat opritten met garagepoorten maar ook zonder
garagepoorten. De parkeerstroken zijn in de straat niet afgetekend. Velen weten niet waar er
wettelijk mag geparkeerd worden. Graag hierover duidelijkheid:
– Waarom worden de parkeerplaatsen niet aangeduid zo dat iedereen weet waar hij
mag parkeren en alles veel duidelijker wordt.
– Mogen wagens gaan staan op de straat voor opritten ( en die zijn er veel ) zonder
garagepoort?
– Mogen wagens parkeren op straat voor een inrit die er is om naar de achterkant van
de woning te rijden.
– Wat moet er in orde gebracht worden om als eigenaar een op rit zonder poort of
garage te kunnen gebruiken voor eigen parkeergelegenheid?

 

Antwoord:

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:
Deze stroken kan men beschouwen als gelijkgrondse berm. Hier kan dus geparkeerd worden indien
voldoende ruimte als trottoir wordt vrij gelaten. Indien er meldingen/klachten vanuit de buurt zijn over
onduidelijkheid, kan bekeken worden of hier al dan niet extra belijning kan komen.
Voor vraag 2, 3 en 4 geldt de wegcode, artikel 25.1 3°:
“Het is verboden een voertuig te parkeren voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het
inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht.”