Borden

Schriftelijke vraag:

In heel veel straten in Lier zijn de straatnamen niet meer leesbaar

– Is het CBS hiervan op de hoogte en wat is de planning hiervoor?

– Worden deze vernieuwd en wanneer?

 

 

Antwoord:

Momenteel is de inventaris van verkeersborden voor de update van de verkeersbordendatabank lopende.

Tijdens deze inventarisatie op terrein wordt er ook gekeken naar de straatnaamborden.

Wanneer vervaagde of oude straatnaamborden worden waargenomen, wordt dit telkens doorgegeven.

Omdat het qua kost en personeelsinzet niet efficiënt is om telkens een enkel bord te vervangen, wordt er altijd gewacht tot de lijst vervaagde straatnaamborden voldoende groot is om een bestelling te plaatsen voor nieuwe borden.