Schriftelijke vraag 7/7/2023:

Aan de site Sharon staan er aan de achterste gebouwen 3 hoge elektriciteitspalen.
De achterste staat tussen de garages. Graag hierover duidelijkheid.
– Wie moet onder en rond deze verschillende elektriciteitspalen het onderhoud
uitvoeren, dus het onkruid weghalen? Bij de voorste palen is dit gebeurd maar niet
aan de achterste.
Met deze wil ik ook melden dat het onkruid in het Keizershof ook zijn best doet. Is dit
ook geen onderhoud dat door de stad moet gebeuren?

 

Antwoord 17/07/2023:

Het perceel onder de mast is eigendom van de Hoogspanningsnetbeheerder Elia, de gronden eromheen zijn
garages en ook toegangsweg is privaat domein. De stad is hier dus geen betrokken partij.
Slechts een deel van het buitengebied op Keysershof is openbaar domein. Het openbaar domein wordt door
onze groendienst onderhouden. De laatste onderhoudsbeurt van de plantsoenen vond plaats in de week van
3 juli en een laatste deeltje werd nog gedaan op 13 juli.

 

Conclusie 11/08/2023:

  • Met deze zijn de bewoners correct ingelicht.