Bewoners klagen over het parkeren in de Mallekotstraat. Aan de takeldienst CNS en de Steinerschool staat regelmatig alles blok en kan er niemand meer passeren. Graag hierover enkele vragen:

1. Mogen er takelwagens op de rijbaan geparkeerd staan? Zo neen, is hier dan controle voorzien?

2. Mogen de ouders op de rijbaan stil blijven staan en hun kinderen gaan afzetten? Zo neen, wat wordt hiervoor gedaan om de rijweg vrij te houden?

3. Weet het CBS van dit probleem?

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:

1) Er is geen parkeerverbod, men mag dus parkeren indien er 3 meter vrije rijbaan overblijft.

2) Laden en lossen op de rijbaan is ook toegestaan.

3) Het CBS is op de hoogte van het probleem. Na verschillende meldingen over de verkeersproblematiek werden er meerdere observaties gehouden om de situatie vast te stellen. Er werden verschillende zaken vastgesteld: – De school heeft meerdere op- en afritten aan hun parkings, dat zorgt voor een voortdurend op- en afrijden van ouders en leerkrachten, op meerdere plaatsen op de schoolsite. – Tussen die verschillende op- en afritten wordt er geparkeerd, waardoor het zicht op de rijbaan belemmerd wordt. – Schoolverkeer en verkeer afkomstig van het industrieterrein conflicteren De oplossing moet gezocht worden in de circulatie van het schoolverkeer en de circulatie van het verkeer dat van en naar het bedrijventerrein moet. Voor dat eerste is de stad het gesprek aangegaan met de schooldirectie om te bekijken wat er mogelijk is op hun eigen terrein, de meerdere op- en afritten zijn immers problematisch. De school gaf aan dat ze volop bezig was om onder andere de parkeerterreinen anders in te richten. Los daarvan wordt er momenteel een MOBER uitgewerkt in kader van het RUP Mallekot. Wil de stad maatregelen nemen op openbaar domein moeten deze in het licht gehouden worden van deze studie. Van zodra de plannen van de school als de MOBER afgerond zijn, gaat de stad samen met de school en de buurt bekijken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de verkeerssituatie veiliger te maken.

Hopende u correct geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groeten Katleen Janssens en Rik Verwaest