9 11 B

Schriftelijke vraag:

Ommegang is al een succes, met dank aan heel de organisatie en massa vrijwilligers. Toch stel ik hier graag enkele vragen over. Het is mij erg opgevallen wat een politiemacht er op de been was. Hier en daar zag ik zelfs 6 en 8 agenten bij elkaar staan.

  1. Hoeveel agenten zijn hiervoor ingezet?
  2. Hoeveel waren er van het Lierse korps en hoeveel van buiten Lier?
  3. Welk kostenplaatje hangt hieraan vast per zondag?
  4. Worden deze agenten dan extra betaald voor zondag werk?
  5. Vindt het CBS het nodig om zo een politiemacht op te roepen voor een folklorische stoet?

Antwoord;

Voor de Ommegang op 2 oktober werden 37 medewerkers van de lokale politie Lier ingezet en 15 politieambtenaren via het hycap-gebeuren (andere politiezones). Tijdens de Ommegang van 9 oktober werd het parcours wat ingekort en werden 35 medewerkers van de eigen politiezone ingezet en 15 politieambtenaren van andere politiezones (hycap). Op 2 oktober kostte dit de stad 10 885,75 euro aan politie-inzet; op 9 oktober kwam dit neer op 9103.55 euro. Tijdens het weekend worden politieambtenaren inderdaad meer betaald dan tijdens een weekdag (statutair bepaald). De stad moet de medewerkers van andere politiezones die in steun kwamen, niet betalen. Door het specifieke parcours doorheen de binnenstad moesten er heel wat verkeersposten bemand worden. De organisator kon immers geen stewards voorzien en we merken dat wanneer we enkel nadars zouden plaatsen, chauffeurs deze opzij durven zetten om zo met hun auto toch hun weg verder te zetten. Om te verhinderen dat een auto in de mensenmassa zou terecht komen of de ommegang zou storen of in gevaar zou brengen, waren deze verkeersposten (bemand door politie) absoluut noodzakelijk. Verder was ook verkeersregeling in de diepte noodzakelijk door o.a. motards en moesten bijv. autobussen en praalwagens begeleid worden. Verder moesten er takelingen gebeuren, werd er een commandopost (hulpdiensten- organisator) ingericht en moesten we toezien op de openbare orde en bepaalde gerechtelijke feiten (gauwdiefstallen). Ook werd een extra planton ingepland om de vele telefonische vragen in het commissariaat te kunnen beantwoorden (meestal verkeersgerelateerd: ‘hoe geraak ik van punt A naar B’). Deze politie-inzet was nodig voor het veilige verloop van het evenement. Op bepaalde momenten kan het zijn dat er soms wat agenten bij elkaar stonden. Bijv. bij takelingen moet een collega die met deze opdracht belast is, wachten op een beschikbare takelwagen en kan het zijn dat hij/zij even een praatje slaat met een collega die een verkeerspost bemant. Collega’s van andere politiezones (die de stad minder goed of niet kennen) werden in groepjes naar een eerste verzamelpunt in de binnenstad gebracht om vervolgens naar hun toegewezen verkeerspost geleid te worden. Verder waren enkele aspiranten (politieagenten in opleiding) aanwezig die in het kader van hun opleiding verschillende taken of opdrachten moesten observeren. Bovendien was er zondag 9 oktober ’s namiddags een voetbalwedstrijd die ook politiecapaciteit vergde en waren ook de interventieploegen met opdrachten belast (o.a. interventie spooroverweg Lisp) wat er voor zorgde dat op bepaalde plaatsen meer politie aanwezig was. Hopende u correct geïnformeerd te hebbe

Conclusie: Spijtig te moeten vaststellen dat er veel politie op de been was. Wij hebben het project overlopen en 20 tot 25 agenten had meer dan genoeg geweest. Hier en daar nog enkele stadswachten en zeker alles onder controle. Een prijskaartje van 20.000 euro!