Kunstgras1

Vraag:

Ik heb vernomen dat bewoners van de Sharon site geen kunstgras mogen plaatsen in hun tuin.

Via de Burgemeester heb ik kunnen vernemen dat dit klopt en dat er zelfs boeten kunnen uitgeschreven worden tot 6 .000 euro.

Graag meer duidelijkheid:

– Waarom mag er geen kunstgras geplaatst worden?

– Is dat dan voor alle bewoners van ons grondgebied?

– Hoe kan het dan dat voetbalvelden worden aangelegd met kunstgras??

– Als het niet mag in onze tuinen, waarom wordt het dan toegelaten om dit te verkopen?

– Wat gebeurt er met bewoners die niet op de hoogte zijn van dit reglement en toch kunstgras geplaatst hebben?

Antwoord:

Kunstgras is een verharding en dus vergunningsplichtig, zoals elke verharding.

De enige uitzondering betreft de noodzakelijke paden naar de voordeur.

In de achtertuin is 80 m² verharding vrijgesteld, maar wel tot een meter van de perceelsgrens.

In bijlage is het CBS besluit i.v.m. de aanpak van verhardingen in voortuinen, zoals ook besproken op de gemeenteraad.

De handhaving hiervan werd eveneens op de gemeenteraad besproken.

Eveneens in bijlage de flyer die wordt bezorgd met aanmaning aan burgers die in overtreding zijn.

Deze flyer wordt ook opgestuurd naar tuinaannemers zodat deze de inwoners correct kunnen adviseren. Het gebruik van kunstgras is zoals gezegd vergunningsplichtig.

Indien voor voetbalterreinen een vergunning wordt afgeleverd voor het gebruik van kunstgras is dit dus toegelaten.

Kunstgras mag vrij worden verkocht, net als alle andere verhardingsmaterialen.

Dat het vrij mag worden aangekocht houdt net als bij elk bouwmateriaal nooit in dat het altijd en overal mag worden gebruikt.

Indien er recente onvergunde verhardingen zoals kunstgras worden opgemerkt wordt er steeds eerst een aanmaning opgestuurd om de eigenaars te informeren en te verzoeken zich in regel te stellen.

Eventuele lopende aanleg wordt stilgelegd om nodeloze latere herstelkosten te voorkomen bij de plaatsers

 

  Bekijk mijn vraag en het antwoord van de stad!!

Wat kunnen wij vaststellen uit het antwoord van de stad:

Conclusie:

De overheid mag wel kunstgras gebruiken voor algemeen nut en voetbalvelden vol leggen, een burger niet in zijn kleine tuin!

Toch laat kunstgras 60l water per vierkante meter / min. door.

Zelfs met een speciale drainage wordt het ook niet toegestaan.

Onvoorstelbaar!!

Goed is om te weten dat je wel in de achtertuin 80m2 kunstgras moogt leggen zonder aan te vragen!!!