Jubileum1

Schriftelijke vraag:

In augustus kregen enkele jubilarissen een brief van de stad voor hun huwelijksjubileum. Op 25 augustus zou de Schepen langskomen om de felicitaties over te maken van de stad en het vorstenpaar. De bewoners van onze stad had het bezoek geweigerd. Graag hier meer uitleg over:

– Waarom is er geen contact opgenomen om de reden te kennen dat deze geen bezoek wilde ontvangen.

– Waarom worden dan de felicitaties niet afgeleverd met het geschenk van onze stad en de oorkonde? Dit is toch vanuit heel de gemeenteraad??

– Waarom staat er op de uitnodiging geen datum en is deze niet ondertekend??

Antwoord:

Als jubilarissen aangeven dat ze liever geen bezoek van de schepen ontvangen, respecteren we dat antwoord. Het zou van weinig respect voor hun privéleven getuigen als we contact zouden opnemen om te peilen naar de reden.

Dit is al jarenlang de werking.

Gezien het grote volume aan uitnodigingen die zo laat mogelijk verstuurd worden, mits de leeftijd van de jubilarissen willen we de brieven niet te vroeg opsturen en zeker zijn dat ze nog in leven zijn op de moment van hun viering. Zo zijn er dit jaar inderdaad brieven verstuurd zonder datum en handtekening. Met de betrokken dienst is ondertussen afgesproken om de brieven voortaan te dateren en te ondertekenen.

Conclusie:

– Als de stad geweigerd wordt is het dan niet goed om de reden te kennen? Volgens ons wel.

  • Waarom zou de oorkonde en de felicitaties niet kunnen afgeleverd worden?? Zou toch logisch zijn.
  • DE fout die gemaakt is om zulke uitnodigingen niet te tekenen is dan toch toegegeven. Dat is dan ook een mooi gebaar!