Grote Markt Vld Stop Ermee

Rik, nogmaals bedankt om een “betonstop” in te voeren.

Vele omwoners van de Nieuwpoortstraat, Arendbeek, Lisp, en ook

alle bewoners van grondgebied Lier en Koningshooikt zijn daar ZEER tevreden mee!

Ik heb enkele maanden geleden heel de meerderheid uitgemaakt voor leugenaars,

graag trek ik nu mijn woorden terug en wil ik iedereen bedanken voor deze verandering.

Ik denk dat ook de oppositie partijen kunnen vaststellen dat er naar hen

geluisterd wordt en mee betrokken zullen worden in de verdere ontwikkeling van onze open ruimten, enz…

Nu kom ik tot  mijn slot vraag.

Hoe komt het dat er na 3 jaar, op een maand tijd zo een verandering tot stand komt??

Niemand moet mij hierop antwoorden, ik zal de vraag zelf beantwoorden en die is heel simpel.

Dit komt duidelijk door de verandering van de Burgemeester en daarom wil ik persoonlijk en vanuit onze partij   “ Hart voor de Burger “ hem hiervoor bedanken.

Hij zal dan ook in de toekomst op ons kunnen rekenen.