Uitroepteken

       Conceptnota ruimtelijk beleidsplan Lier en Koningshooikt  

 

De conceptnota van de stad telt meer dan 30 blz. en is niet verstaanbaar voor alle Burgers uitgelegd. Daarom leggen wij in 3 blz. heel deze nota uit op een manier dat elke Burger deze kan begrijpen.

 

Een Ruimtelijk uitvoeringsplan wil zeggen, het toekomstbeeld ruimte voor Lier en Hooikt vastleggen, zodanig dit juridisch sluitend is.

 

Vandaag stellen wij vast:

 • De laatste tijd versnipperd door bebouwing en verharding.
 • Hoogbouw, appartementsblokken en grootschalige detailhandel verstoren ons beeldkwaliteit.
 • Landbouw wordt bedreigd door grote glastuinbouw.
 • Bossen en grachten verdwijnen.
 • Conflicten met fietsers en wagens zijn aan de orde.
 • Wateroverlast is ook regelmatig van de partij.
 • Op de ring zijn de kruispunten niet doordacht aangelegd.
 • Biodiversiteit in de open ruimte nemen af.

 

Als wij zo blijven verder doen dan geraken wij in grote problemen en ziet het doembeeld voor Lier en Koningshooikt er niet goed uit en staat ons het volgende te wachten:

 

 • Onze open ruimte verdwijnen.
 • Appartementen en hoogbouw zullen verder uitbreiden.
 • Bedrijventerreinen breiden verder uit.
 • Grootschalige detailhandel zal nog vermeerderen.
 • Door meer verharding komen er meer overstromingen.
 • Mobiliteit neemt verder toe overal zullen de files langer worden.
 • De leef kwaliteit en gezonde lucht komen onder druk.

 

Waar willen wij naartoe met onze stad, dit wensen wij toch:

 

 • Alle open ruimten behouden en geen uitbreidingen meer voor bebouwing en bedrijventerreinen.
 • Het agrarisch landschap en bossen blijven behouden, zelfs uitgebreid en versterkt.
 • Deze maatregelen zorgen voor biodiversiteitswinst en verhogen de leef kwaliteit met veel meer gezonde lucht.

 

Onze ambities voor het beschermen van onze open ruimten:

 

 • Elk stukje groen in en rond onze stad wordt tot in detail op de kaart aangeduid voor Lier en Koningshooikt.
 • Ook alle natuurgebieden. Dit is noodzakelijk om de biodiversiteit en de ecosystemen te verbeteren.
 • Alles wordt juridisch onderbouwd en op kaart gezet.

 

Verhogen van de leef kwaliteit van Lier en Koningshooikt:

 

 • Lier blijft een fietsstad met oog voor het plaatselijk verkeer, fietspaden krijgen gladde stroken van 80cm en echte fietsstraten zijn deze, waar maar 1 wagen kan passeren. De andere straten kunnen geen fietsstraat zijn. Doorgaand verkeer wordt geweerd.
 • Snelheid wordt grondig aangepakt.

 

Uitbouwen van zachte recreaties op de Nete in onze stad:

 

 • Verbeteren van groen kwaliteit.
 • Mogelijkheid van horeca en activiteiten naast en op onze Nete in onze binnen stad.

 

Transformeren naar doorrijdbare Ring:

 

 • De Ring is en blijft een lokale en bovenlokale functie uitoefenen.
 • De Ring moet uitgerust worden met zoveel mogelijk rijvakken en zo praktisch mogelijke kruispunten, ook de afslagstroken moeten langer zijn en de verkeerslichten beter afgesteld om files te voorkomen.
 • De ontsluiting Ring – Waversesteenweg van en naar Duffel en Mechelen moet dringend uitgevoerd worden.

 

N.B. Het vergroenen van de ring (zie conceptnota stad) is totaal verkeerd, rijvakken zouden opgeofferd worden voor meer groen. De Ring heeft totaal geen enkele band met onze stadsvesten, onze openbare ruimten en de net vallei zoals weergegeven is in de nota van de stad. Binnen 10 jaar zal er nog meer verkeer zijn!!!

 

Versterken van het recreatief aanbod:

 

 • Bijna alle recreatie sporten hebben hun plaats gekregen en zullen nog moeilijk te clusteren zijn.
 • Nieuwe recreatie gronden kunnen in dit beleidsplan vastgelegd worden.
 • De bestaande recreatie die al jaren in gebruik zijn worden als recreatiegrond ingekleurd.

 

Efficiënt gebruiken van goed gelegen bedrijventerreinen:

 

 • Alle bestaande bedrijventerreinen die leegstaan in Lier en Koningshooikt terug invullenen geen nieuwe meer aansnijden.

 

Beste Burger, hopelijk is dit overzichtelijker. Heb je opmerkingen laat het gerust weten. Ben je hier mee volledig akkoord laat het dan ook weten via onze website

www.hartvoordeburger.be