Ijzeren Platen Op De Weg1

Op de Antwerpsesteenweg liggen grote dikke ijzeren platen ter hoogte van de Joseph Van In straat. Graag de reden hiervoor?

Vraag en antwoord:

– Waarom zijn deze ijzeren platen daar geplaatst?

Het plaatsen van de platen werd door de politie opgelegd in de signalisatievergunning voor het vernieuwen van de fietspaden. Na de werken vergat de verantwoordelijke aannemer ze weg te nemen.

– Waarom zijn deze niet vastgemaakt in de grond?

De plaatsing was heel tijdelijk.

– Als deze er gelegd zijn voor de goot op de weg op te vangen, waarom wordt dit dan niet gelijk gemaakt met asfalt?

De plaatsing gebeurde in kader van werken aan de fietspaden. Het agentschap wegen en verkeer plant voorlopig geen ophoging of herstel van de goot.

– Wie is hier verantwoordelijk voor?

Het agentschap wegen en verkeer stelde een aannemer aan voor de werken.

– Ook aan de ring tegen de verkeerslichten zijn er ijzeren platen gelegd die aan het verschuiven zijn richting rijweg. Hoe komt het dat niemand dit opmerkt, politie en ambtenaren niet?

Dit werd opgemerkt waarop onze eigen diensten hebben de platen weggenomen en AWV gecontacteerd.

– Wat is de kostprijs hiervoor?

De werken en het plaatsen van de rijplaten zijn in opdracht van en op kosten van AWV.

 Conclusie:

Gelukkig is er direct ingegrepen na onze mail en zijn er geen ongelukken gebeurd.