Groendienst Lier

Vraag:

Ik heb vernomen dat er onregelmatigheden gebeuren bij de groendienst, de aankoop van bloemen en ander groen zou er veel te veel aangekocht worden en hetgeen niet kan geplaatst worden verdwijnt de container in.

Wordt dit opgevolgd en klopt dit verhaal.

Wie controleert dit allemaal??

Antwoord:

De aankoop van plantmateriaal gebeurt op basis van algemene richtlijnen (aantal planten per m²).

Voor grotere projecten wordt hiervoor een aanplantingsplan opgemaakt.

Op terrein blijkt dit evenwel niet altijd uitvoerbaar omwille van onvoorziene omstandigheden (boordsteen wegenis, ondergrondse leidingen en/of wortels,..).

De soms kleine overschotten van plantgoed worden ter plaatse (bv. kerkhof Kloosterheide) of in het Schapekot ingelegerd (wortels worden bedekt met aarde) in afwachting van heraanplant op andere locaties.

Door het droge voorjaar hebben een deel van de planten het evenwel niet overleefd.

Hieruit worden lessen getrokken die op het periodiek groenoverleg (technisch bureau openbaar domein en de groen- en bosploeg) besproken worden om mee te nemen naar volgende projecten

Conclusie:

deze opmerking was terecht volgens het antwoord.

Er worden lessen uit getrokken.

Hopelijk verandert er iets, want het is allemaal belastinggeld!!!