Graag had ik enkele vragen gesteld over ons zwembad.

  1. Wat is het bedrag dat de stad betaald als subsidie aan het zwembad voor 2021?
  2. Hoeveel personen hebben er in 2021 gebruik van gemaakt?
  3. Hoeveel personen zijn er geweest die buiten Lier en Hooikt wonen?
  4. Hoeveel personen mochten er gratis binnen en hoeveel met een korting?
  5. Wat was de winst of verlies voor het jaar 2021?

Schriftelijke vraag: Aantallen zwembad 2021

Geachte heer Taelman,

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:

  1. Wat is het bedrag dat de stad betaald als subsidie aan het zwembad voor 2021?
  2. Hoeveel personen hebben er in 2021 gebruik van gemaakt? De stad voorzag in 2021 een subsidie van 1.393.075,58 €. De subsidie van Stad Lier is een vast bedrag dat in de concessie werd opgenomen en wordt niet berekend of verrekend op basis van het aantal bezoekers van de verschillende doelgroepen. In de concessie werden er afspraken gemaakt naar winstparticipatie. Deze winstparticipatie wordt berekend op basis het aantal bezoekers met winstparticipatie. Als het zwembad het goed doet en meer bezoekers heeft ontvangen zal de winstparticipatie voor Stad Lier ook stijgen.
  3. Hoeveel personen zijn er geweest die buiten Lier en Hooikt wonen? Van de geregistreerde postcodes: a. 32.283 Lier (22%) b. 114.947 Niet Lier (78%) 4. Hoeveel personen mochten er gratis binnen en hoeveel met een korting? Er zijn in totaal 13.069 gratis zwembeurten geregistreerd voor het jaar 2021. (zie geel gearceerde cijfers in de tabel verder in het antwoord) 26.664 personen (= 39.713 – 13.069) maakten gebruik van een zwembeurt met korting.