Flitspalen

Schriftelijke vraag 11/11/2023:

Er staan heel wat camera’s op het grondgebied Lier en Koningshooikt. Is het mogelijk te kunnen opvragen hoeveel boeten er globaal op een jaar ontvangen worden?
– Hoeveel voor snelheid in Lier en apart voor Koningshooikt?
– Welke flitspalen genereren het meeste omzet?
– Met welke snelheid wordt een bestuurder beboet in een zone 30 – 50 – 70 of 90?
– Hoeveel voor door het rood licht te rijden?
– Hoeveel aanhoudingen voor de ANPR-camera’s?
– Hoeveel keer is er een beroep gedaan op de stadscamera’s?
– Hoeveel voor de camera van de Grote markt, als het verboden is door te rijden.
– Kunnen particulieren bij de gegevens over de flitspalen. Aantal boeten van welke soort flitspalen, enz. Zijn deze openbaar?

 

Antwoorden 12/12/2023:

I. Snelheidscontroles

In Lier zijn er zowel flitspalen die eigendom zijn van het gewest (op gewestwegen) als flitspalen die eigendom zijn van de stad. Door de stad werden zeven flitspalen geplaatst, vier in de loop van 2022 (Dorpsstraat, Lintsesteenweg, Waversesteenweg, Berlaarsesteenweg) en vervolgens drie in de loop van 2023 (Frederik Peltzerstraat, Mechelsesteenweg, Hoogveldweg). Op jaarbasis zijn er daarom nog geen volledige cijfers beschikbaar van deze onbemande snelheidscontroles. Bovendien zit niet in elke flitspaal standaard een flitscamera, er zijn momenteel twee camera’s die permanent in één van de flitspalen zitten, ze roteren tussen de verschillende palen.

Daarnaast voert de politie ook nog bemande flitscontroles uit.
Er wordt bij de verwerking een onderscheid gemaakt tussen GAS-pv’s, OI’s (onmiddellijke inningen – parket) en VI (verkeersinbreuken voor de zwaardere feiten -parket).

Bemande snelheidscontroles
Lier:
2023 (tot 20/11) : 2621 GAS-pv’s, 2388 OI, 14 VI
Koningshooikt:
2023 (tot 20/11) : 1568 GAS-pv’s, 32 OI, 2 VI

Onbemande snelheidscontroles – flitspalen in eigendom stad Lier
Lier
Radarpaal Berlaarsesteenweg Lier
2023 (tot 20/11): 790 GAS-pv’s, 9 OI, 4 VI
Radarpaal Waversesteenweg Lier
2023 (tot 20/11): 11 411 GAS-pv’s, 207 OI, 31 VI
Radarpaal Hoogveldweg Lier
2023 (tot 20/11): 3528 GAS-pv’s, 40 OI, 21 VI
Radarpaal Fred. Peltzerstraat Lier
2023 (tot 20/11): 7114 GAS-pv’s, 105 OI, 18 VI
Radarpaal Mechelsesteenweg Lier
2023 (tot 20/11): 56 GAS-pv’s, 1 OI, 4 VI
Radarpaal Lintsesteenweg Lier
2023 (tot 20/11): 16 363 GAS-pv’s, 212 OI, 30 VI
Koningshooikt
Radarpaal Dorpsstraat Koningshooikt
2023 (tot 20/11) : 21 606 GAS-pv’s, 166 OI, 45 VI

Onbemande snelheidscontroles – flitspalen in eigendom gewest
2023 (tot 20/11): 6988 OI
Dit gaat voornamelijk over de flitspalen op de Ring (thv Boomlaarstraat)

Flitspalen gewest m.b.t. roodlichtnegatie (eigendom gewest)
Deze palen bevatten lange tijd analoge camera’s, recent voerde het gewest werken uit en werden deze vervangen door nieuwe flitspalen met digitale camera’s. Deze konden echter nog niet in gebruik genomen worden en zijn dus nog niet operationeel.

Met welke snelheid wordt een bestuurder beboet?
Er wordt een tolerantiemarge van 6 km/u gehanteerd zowel bij de bemande als onbemande camera’s.
Dit betekent dat men vanaf 37 km/u, 57 km/u, etc. effectief een boete zal krijgen.

Hoeveel pv’s zijn er opgesteld Grote Markt autoluwe zone?
2023 (tot 20/11): 3158 GAS -pv’s

Kunnen particulieren foto’s komen bekijken?
Burgers kunnen de foto komen inkijken op het commissariaat maar ze krijgen deze foto niet mee, deze foto wordt ook niet opgestuurd.
Indien de burger een bezwaarschrift indient via de juiste weg (online) begint de procedure te lopen via het politieparket en parketverkeersveiligheid. Alleen deze twee overheden ontvangen fotodossiers.

 

II.ANPR-camera’s en vaste camera’s

Hoeveel aanhoudingen door ANPR’s? Hoeveel maal beroep op stadscamera’s?
De ANPR-camera’s worden meermaals per dag gebruikt door de medewerkers van de Pz Lier. ANPR-gegevens vormen een onderdeel uit van een heel politieonderzoek, waarbij verschillende elementen (bijv. telefonieonderzoeken, politionele vaststellingen en verder onderzoek, sporenopname, verhoren,…) al dan niet zullen leiden tot een aanhouding. ANPR-gegevens zijn een enorme meerwaarde om een onderzoek te stofferen en feiten op te helderen. Er worden geen aparte gegevens bijgehouden van het aantal maal dat een ANPRcamera nuttig was voor een politieonderzoek, dat is bijna ook onmogelijk omdat ze bijna standaard bij elk zwaarder feit gebruikt worden. Dit zit ondertussen ingebed in de politiewerking. ANPR-camera’s worden gebruikt om verdachten op te sporen, verdachte handelingen in kaart te brengen en te linken aan dadergroepen, bewijzen te verzamelen, etc. Ook worden door de verkeersdienst ANPR-acties gedaan met m.b.t. chauffeurs die rijden zonder geldige verzekering, vervallen keuring of wiens voertuig geseind staat.
Ook andere politiezones en federale eenheden doen beroep op de gegevens van onze ANPR-camera’s om hun onderzoeken te stofferen. Deze aanvragen worden wel geregistreerd. In 2022 kregen we zo bijv. 5173 aanvragen, in 2023 (tot 14/11) 4054 aanvragen om onze ANPR-egevens te kunnen raadplegen.
In heel wat gerechtelijke dossiers waren ANPR-gegevens doorslaggevend, maar deze cijfergegevens worden niet bijgehouden, dit is praktisch onwerkbaar.
Ook de stadscamera’s worden meermaals per dag gebruikt door diverse medewerkers. Zo worden de beelden permanent gemonitord en bij melding van feiten wordt er nagekeken of er iets op de camera’s te zien is of was.
Er worden geen cijfergegevens bijgehouden van het aantal maal een stadscamera gebruikt wordt, dit is praktisch gezien niet mogelijk.
Wel houden we cijfers bij van het aantal screenshots dat we nemen van camera’s om dit te verwerken in pv’s (dus allemaal gelinkt aan feiten). In 2022 waren dit er 111, in 2023 (tot 14/11) 142.

 

Conclusie GASboetes:

 

Dit is echt jacht maken op onze Burgers om zoveel mogelijk de begroting op orde te krijgen. De snelheid wordt beboet na een tolerantie marge van 6km/u.

Totaal verkeerd! 6km is zoveel sneller dan een mens stapt, moet je dan beboet worden? Nee, stel een marche in van 10km/u dat zou al veel menselijker zijn.

In totaal zijn er 76 035 gasboetes en (o.i.) onmiddellijke inning dit is voor een bedrag van:

 

4 029 855,00 Eu dit mag toch niet de bedoeling zijn!

 

De marche is veel te laag en ook zijn er een aantal verkeersborden die de snelheid niet duidelijk weergeven.