Marcel Taelman Voorzitter Stadspartij Lier Hart Voor De Burger 650x500px

Met dank aan Chris Van Rompaey

Verschenen vrijdag in Gazet van Antwerpen;

Op de volgende gemeenteraadsverkiezingen op 13 oktober 2024 is het nog 107 weken wachten. Toch stelt de Lierse oppositiepartij Hart voor de Burger (HVB) nu al een deel van haar programma voor.

Alle negen programmapunten handelen over de openbare ruimte. HVB pleit om te beginnen voor een bouwstop in het stadscentrum. “Het beetje groen moet behouden blijven. Het kan niet dat je achter je tuin of terras een appartementsblok ziet verschijnen”, stelt gemeenteraadslid en partijvoorzitter Marcel Taelman .

“Verder willen we alle straten aanpassen voor rolstoelgebruikers, alle oversteekplaatsen met zebrapad verlichten, een oversteekplaats voor fietsers op de Mechelsesteenweg ter hoogte van de Kazernedreef, en gladde fietsstroken aan beide kanten van de rijweg bij de her aanleg van straten zonder dat er parkeerplaatsen verdwijnen.”

Fietsstallingen

“We vinden het ook belangrijk dat we in onze stad het aantal fietsstallingen uitbreiden én ze met laadpalen voorzien. De stad moet zorgen voor gratis parkeerplaatsen aan de sportcentra. Tot slot vragen we een herziening van het parkeerreglement: dat moet verplichten om bij een nieuwbouw 1,2 parkeervakken buiten het centrum en 1,5 parkeervakken in het centrum op te leggen.”

Marcel Taelman beseft dat hij er met deze eerste programmapunten wel erg vroeg bij is. “We genieten momenteel een grote bekendheid. Dat merken we aan het steeds stijgend aantal bezoekers aan onze website. Daar spelen we nu op in. Het is de bedoeling om de komende drie maanden telkens een achttal bijkomende programmapunten bekend te maken. Na Nieuwjaar gaan we dan op zoek naar enkele prominente kandidaten voor op onze verkiezingslijst.”

Hart voor de Burger behaalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezing 1.185 stemmen. Lijsttrekker Marcel Taelman werd met 477 voorkeurstemmen als enige verkozen.