Schriftelijke vraag 2/07/2023:

Op 10/120/2022 is er een bevraging geweest aan de bewoners van de Gaslei of zij
interesse zouden hebben tot de aankoop van een stuk grond achter de tuinen van hun
woning. Dit voor de nr’s van 6 tet 13 en 30, 31. Graag meer duidelijkheid hierover:
– Er zijn eigenaars die ingeschreven hebben om een stuk grond te kopen, waarom zijn
deze meer dan een jaar later nog niet ingelicht hierover. Hoe verloopt het verder?
– Hoever staat het met de riool aansluitingen die nog moesten aangekoppeld worden
van verschillende woningen in de Gaslei?

Antwoord 4/8/2023:

Betreffende de interesse in de grondaankopen: bij de eigenaars van een woning in de Gaslei 6 tot 13 en 30 &
31 polsten we naar de interesse om een achterliggend stuk grond aan te kopen. De eigenaars konden hun
interesse kenbaar maken tot 6/11/2022. Gezien het van belang was om een volledig beeld te krijgen werden
er daarop enkele herinneringen verstuurd, waardoor er eind december een volledig beeld was. Hieruit blijkt
dat er slechts uitgesproken interesse is van 4 van de 10 bevraagde eigenaars. Er was wel interesse om
eventueel aanpalende gronden aan te kopen, maar dit zou voor een onlogische eigendomssituatie achteraan
de bestaande tuinen zorgen.
De langere afwezigheid van een personeelslid en de onduidelijkheid rond de afsluiting/muur maken dat er nog
geen nieuw bewonersoverleg werd ingepland. De resultaten werden nog niet teruggekoppeld aan de
bewoners. De uiteindelijke beslissing hierover wordt z.s.m. geagendeerd op het CBS, hierna zal worden
gecommuniceerd.

Conclusie 11/8/2023:

-Uit het antwoord blijkt dat dit dossier vergeten was en te kort aan personeel is natuurlijk een gemakkelijke uitvlucht. Wij zijn benieuwd of er nu schot in de zaak komt!!