Ring

file Ring

 Schriftelijke vraag:

Op het kruispunt Ring – Mechelsesteenweg staat er dikwijls een file voor de verkeerslichten om af te slaan naar Lier centrum. De file is dikwijls zo lang dat de wagens niet kunnen afslaan naar de Carrefour, Mechelen, Lint en rechtdoor rijden. Er is een oplossing voor en daarom volgende vragen:

 

– De blokken die op de ring staan om te kunnen afslaan naar de Boomlaarstraat waarom staan die daar?

– Moesten deze weg zijn zou de file véél kleiner worden aan de lichten.

– Als dit gesloten is voor de veiligheid, om te beletten dat er verkeersongelukken gebeuren, dan vraag ik mij af waarom dit niet overal gedaan wordt? Dan staat ook iedereen in de file.

– Het is niet omdat er eens een aanrijding gebeurd dat alle automobilisten moeten gegijzeld worden.

Antwoord:

-Het betrokken kruispunt behoorde tot de initiële lijst van zwarte punten in Vlaanderen. Bovendien ligt het kruispunt op zeer korte afstand van de tunnel aan het kruispunt met de Mechelsesteenweg, waardoor het open laten van dit kruispunt de situatie nog onveiliger zou maken. Het is om die reden dat de blokken geplaatst werden.

– De meeste andere kruispunten zijn beveiligd met lichten. Enige uitzondering is het kruispunt ter hoogte van Donk buiten de ring. Deze doorsteek kan echter maar in 1 richting worden genomen en ook terugkeerbewegingen vanaf de ring zijn er niet toegelaten (of mogelijk).

– We nemen akte van uw visie op verkeersveiligheid. We wensen er wel op te wijzen dat o.a. door dit soort ingrepen het aantal verkeersslachtoffers in Lier daalde van 427 in 1999 (waaronder 9 dodelijke slachtoffers en 54 zwaargewonden) naar 136 in 2021. De impact van dergelijke ongevallen op de gezinnen in kwestie mogen allerminst onderschat worden.

Conclusie:

Met dit antwoord komt het over of wij zijn niet voor verkeersveiligheid. Willen zij nu alle verkeersdoden op het grondgebied Lier aan dit kruispunt koppelen? De bedoeling is de file op te lossen aan het kruispunt Ring – Mechelsesteenweg, afslag centrum. Omdat er veel terug moeten draaien om de Boomlaartstraat in te draaien kan je makkelijk de oversteek van de Ring naar de Boomlaarstraat veiliger organiseren. Je kan het verkeer op de Ring naar 1 rijvak brengen. Er komt bijna alleen verkeer uit de tunnel en je mag er maar 70 km per uur rijden. Dan wordt het veel veiliger om over te steken.