Fietrek Burgers[19462]

                    Op de Aarschotsesteenweg aan de frituur staan twee fietsstallingen.

Eén voor verhuurde fietsen en één voor fietsen van burgers.

  1. Hoeveel worden verhuurde fietsen gebruikt per maand en is dit rendabel?
  2. Wat kost dit aan de stad en hoe wordt alles geregeld?
  3. Vele fietsen voor verhuring zijn al deftig aan het roesten, hoe komt dat?
  4. De overdekking voor de burgers is volgens mij te klein en er is geen toezicht? Er staan fietsen die al lang niet meer gebruikt worden, zelfs één met een stuur af.Toch worden deze niet weggehaald, hoe komt dat?