Ygo

                                         Dossier Ygo site

 

 

     In 2018 had ik hierover al een schriftelijke vraag gedaan. Een groene hal die altijd in overtreding gestaan heeft was toen afgebroken, maar de betonnen vloer van ongeveer 300m2 is blijven liggen in de natuur. Er waren al 2 vergunningsaanvragen ingediend om deze beton te slopen. Deze zijn natuurlijk al vervallen en er moet terug verplicht een vergunningaanvraag gebeuren. Iedereen kan lezen in het antwoord van de stad dat dienst handhaving de uitvoerder erop zal wijze de fundering volledig te verwijderen.

 Antwoord:   

Is de sloop vergunning reeds vervallen en zo niet, wanneer dan wel?

Een vergunning vervalt indien er binnen de 2 jaar na ontvangen van de vergunning geen startverklaring werd afgegeven. Eens ze aan de werken begonnen zijn mogen deze werken niet langer dan 1 jaar aan een stuk stilliggen. Hier gaat het over de vergunning 2018/111 (OMV_2018049256). Deze werd op 27/08/2018 goedgekeurd door het CBS. Deze vergunning is ondertussen vervallen.

Hoe wordt er verder opgetreden?Wanneer zal dan de fundering achter de gebouwen weggehaald worden? Bij afbraak van een loods of ander gebouw dient dit volledig te gebeuren, dus inclusief fundering, en dient het terrein nadien veilig en kwalitatief afgewerkt te worden (rechttrekken en inzaaien met gras). In de beschrijvende nota van de vergunning werd geschreven: “De werken betreffen een afbraak. Het betreft geen functiewijziging. Het terrein heeft na de werken geen functie meer. Na de werken zal er geen gebouw meer aanwezig zijn op het terrein. Bouwdichtheid: 0 % bebouwing na de werken.” Onze dienst handhaving zal de uitvoerder van de werken opnieuw wijzen op de verplichting om de fundering volledig te verwijderen én hiervoor een nieuwe sloopvergunning aan te vragen, aangezien de huidige vervallen is.

 

 

Conclusie:

Spijtig genoeg wordt er alleen gereageerd als er iemand aan de bel trekt. Onze gewone Burgers zijn verplicht hun betonnen opritjes te verwijderen en mogen geen kunstgras leggen!!! Hoelang zal het nog duren??