Betonplaat Ygo

Op 17 juli 2021 stelde ik de vraag aan het stadsbestuur wat er gaat gebeuren met 840m2 betonnen plaat die in de natuur tegen het bos ligt. Door een nalatig bestuur van vroeger stond er zonder vergunning een groene loods achter een vroegere garage. De loods is weggebroken maar de betonnen plaat is blijven liggen.

De garage is afgebroken en in de plaats is Ygo en Decathlon er gekomen. Er is veel te doen rond het ontharden, de overheid verplicht dit zelfs. Burgers moeten hun paar vierkante meters opbreken voor hun woning, er mag geen kunstgras geplaatst worden, enz. Ik stel vast dat grote investeerders met alles weggeraken.

Het antwoord van de stad op mijn vraag van 2021 was duidelijk: Bij afbraak van een loods of ander gebouw dient dit volledig te gebeuren, dus inclusief fundering en moet dit met gras ingezaaid worden. Vanzelfsprekend heeft men wel de tijd, zolang de sloopvergunning niet vervallen is, de fundering te laten liggen, terwijl men een ander gebouw wil optrekken. Er is dus momenteel geen bouwovertreding omdat de vergunning nog niet vervallen is. De stad gaat wel een raadgeving sturen naar hen om erop te wijzen dat de fundering nog weggehaald dient te worden.

Dit was het antwoord van 17 juli 2021 van de stad!!

Het antwoord van Ygo aan de stad van 19 december 2022:

De opdracht voor het verwijderen van de betonplaat is van 2018. In deze vergunningsbeslissing werd nooit de aanvang der werkzaamheden gemeld, net zomin als het beëindigen van de werkzaamheden. De vergunning van 2018 is inmiddels ook vervallen, zodat er hoe dan ook geen uitvoering meer kan gegeven worden aan die beslissing. Het verwijderen van de betonplaat als voorwaarden werd nooit uitgevoerd. Dat betekent dat de afdwingmogelijkheid ook weg is. De betonplaat kan worden beschouwd als verjaard. Eigenaar heeft de vergunning laten verlopen en dan moet dit niet meer uitgevoerd worden.

Conclusie: Grote bouwfirma’s of groot grondbezitters krijgen meer klaar dan onze gewone Burger!

  • In 2023 is er mij nog verteld vanuit de stad dat de betonplaat weg moest.
  • De stad zou dit dossier in handen gegeven hebben aan Igemo, wat is er fout gelopen?
  • In de bouwvergunning was te lezen dat de eigenaar de betonplaat moet verwijderen! Hij heeft de vergunning niet uitgevoerd en laten verstrijken. Volgens onze Burgemeester heeft niemand een fout gemaakt. Het parket gaat altijd seponeren wegens verjaard.
  • De kleine werkman die voor de deur een parkeerplaats legt moet alles terug opbreken en krijgt boeten, want het moet water doorlaatbaar zijn.
  • Kunstgras mag niet geplaatst worden want is niet water doorlaatbaar.
  • De overheid heeft de mond vol van ontharding en dan maken wij dit mee. Voor geen enkele Burger is dit te begrijpen!