Afgedankte Fietsen Allen

               Maanden geleden heb ik een opmerking gemaakt over kapotte fietsen die er al een half jaar staan in het fietsrek aan de Mol.              

               Er was beloofd actie te ondernemen.

Vandaag vastgesteld dat deze er nog altijd staan.

Op foto is te zien dat deze weesfietsen ( minstens 5 stuks ) een etiket gekregen hebben dat zij op 28/07/2022 worden weggehaald.

 Vandaag stellen wij vast dat er nog altijd niets gebeurd is!!!