Doorgangskaarten Grote Markt

Punt 05 doorgangskaarten gemeenteraad van 24 oktober 2022

Bij feiten en context kunnen wij lezen dat de Grote Markt werd heraangelegd en omgevormd tot voetgangerszone.

Klopt natuurlijk niet, toen waren er een 1200 doorgangskaarten in omloop en de bussen rijden massaal langs deze zogezegde voetgangerszone. Normaal een voetgangerszone is een zone waar de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg mogen volgen. De fietsers moeten voorrang geven. Een voetgangerszone moet aangegeven worden met het verkeersbord F 103. Dit verkeersbord heb ik niet opgemerkt als je bijvoorbeeld van de Florent Van Cauwenberstraat komt. Verder rond heel de Grote Markt is het een kluwe om de verkeersborden te begrijpen. Iedereen moet deze verkeerborden maar eens analyseren.

 

Voor de oudere bewoners zorgen is natuurlijk goed en nodig, wij zouden liever niet spreken over + 70-jarigen. Het zou beter zijn te spreken over burgers die niet meer bekwaam zijn hun boodschappen zelf te doen. Toch zien wij dit voorstel niet haalbaar en uitvoerbaar. De huisarts inschakelen is een maat voor niets, iedereen weet toch dat er voor een goede klant wel eens meer wordt gedaan. Hoeveel burgers zouden er een gehandicapte kaart hebben en nog alle vesten kunnen afwandelen? Hoe gaan Jullie dit controleren? Dit is zelfs nu al niet mogelijk om controle te doen voor de bestaande doorgangskaarten.

Politie mag geen controle doen, de stad heeft geen personeel en hoe zouden zij dat organiseren? Ik hoor het graag.

 

Ik ben nog eens terug naar 2017 gaan kijken. Toen had ik alles opgevraagd over het aantal doorgangskaarten er gegeven waren, hoeveel boeten of zoals jullie het noemen retributies er ontvangen waren. Wel interessant om dit even te overlopen.

 • Er waren toen 13 365 boetes verwerkt voor een bedrag van 731 000eu voor het rijden over de Grote Markt
 • Er waren toen 3 614 boetes verwerkt voor een bedrag van 249 763eu voor het stilstaan en parkeren.

Eind 2019 waren er nog 1 112 doorgangskaarten.

 

Beste gemeenteraadsleden, dit goedkeuren heeft geen enkele zin.

 • Dit is niet controleerbaar.
 • Dit systeem is niet goed voor onze bezoekers van de stad en nodigt niet uit om terug te komen.
 • Een voetgangerszone is normaal autovrij.

 

Graag zou ik een oproep willen doen om dit punt van de agenda te halen en volgende maand met een uitgewerkt voorstel te komen om heel het verhaal van de doorgangskaarten af te schaffen voor de redenen die ik daarjuist naar voor gebracht heb. Het zou beter zijn om de Markt langs beide richtingen tot 11u terug doorrij baar te maken en vanaf 18u. Zodanig het langs beide richtingen hetzelfde wordt. Voordelen:

 • Duidelijkheid in beide richtingen
 • Iedereen kan zijn woning benaderen voor 11u en na 18u.
 • Voor toeristen, bezoekers, leveranciers veel duidelijker en klantvriendelijk.
 • Velen worden niet meer misleid door de wagens of bussen die vlak voor hen recht doorrijden.
 • Met deze duidelijkheid kan er niet meer worden geprofiteerd van burgers, firma’s, enz. die een doorgangskaart hebben om zonder doel toch door te rijden.
 • Controle eigenlijk niet meer nodig, die was er ook nooit!!!
 • Verkeer Capucijnevest wordt meer dan gehalveerd.
 • Politie kan wel optreden.

Spijtig genoeg is er geen enkele partij die ons bijgestaan heeft.