Kermis Lier

VRAAG. Er zou een kandidaat gebeld hebben naar de stad om deel te mogen nemen aan de jaarlijkse kermis.

Het antwoord was niet duidelijk, hij zou op de lijst van de blauwe zone komen.

Wat wil dit zeggen en hoe komt het dat er niet direct een antwoord kan gegeven worden?

Een zelfstandige moet toch kunnen plannen of op een ander gaan horen. Graag hierover meer uitleg.

ANTWOORD; De novemberfoor heeft abonnementsplaatsen (vaste plaatsen) alsook een blauwe zone, voornamelijk op de Gasthuisvest.

Op de blauwe zone staan attracties die jaarlijks wisselen en kan gebruikt worden in het kader van bijvoorbeeld de introductie van een nieuwe attractie.

Er worden geen abonnementen toegewezen aan foorkramers die op de blauwe zone staan.

Jaarlijks kunnen geïnteresseerden hun kandidatuur indienen in de maanden januari-februari.

De plaatsen op de blauwe zone worden toegewezen, na advies van de plaatsmeester, door het schepencollege.

De kandidaten die niet weerhouden zijn, blijven wel in aanmerking komen voor een plaats op de novemberfoor bij een eventueel noodgeval zoals bv. ziekte/ongeval van een foorkramer, een attractie in panne, …

De lijst met niet weerhouden kandidaten wordt dan geraadpleegd en als er een geschikte vervanger is, wordt de betrokken foorkramer opgebeld met de vraag of deze nog beschikbaar is en kan deelnemen aan de novemberfoor.

Voor de editie van 2022 zijn de plaatsen toegewezen in maart door het schepencollege en is iedereen in kennis gesteld betreffende zijn/haar kandidatuur.

Wanneer iemand na toewijzing van de blauwe zone nadien de stadsdiensten nog contacteert voor een beschikbare plaats, wordt er altijd meegegeven dat de zone volzet is, maar dat ze op de reservelijst staan voor bij onverwachte omstandigheden en dat wij dan een geschikte kandidaat contacteren zodat er geen lege plaats is op de foor.

De dienst Ondernemen heeft recent slechts één telefoontje omtrent de blauwe zone ontvangen, van een ervaren foorkramer die de werking kent en die we correct geïnformeerd hebben over de situatie voor 2022.

Indien raadslid Taelman de onduidelijk geïnformeerde foorkramer met naam en contactgegevens kan bezorgen aan de dienst Ondernemen, kunnen ze bekijken waar de communicatie is misgelopen.

Conclusie:  – Na een melding hierover is er nu klaarheid in dit dossier!!