Cambio Wagen

– Wordt er van de stadskas een toelage betaald aan de verhuur firma’s?

Het aantal wagens en de locatie van de wagens wordt in samenspraak met de stad bepaald, de stad betaald geen vergoeding aan Cambio voor hun activiteiten op Liers grondgebied.

– Wordt er personeel van de stad hiervoor ingezet?

De wagens worden op regelmatige basis gepoetst door de werknemers van Werkmmaat. Daarnaast gebeurt het plaatsen van de juiste signalisatie door de stadsdiensten.

– Worden er wagens verhuurd met tussenkomsten voor bepaalde doelgroepen, hoeveel en dewelke en welk bedrag?

Cambio voorziet verschillende formules voor abonnementen maar geen specifieke sociale tarieven voor kwetsbare doelgroepen. Meer informatie over hun tarieven kan u terug vinden op hun website: https://www.cambio.be/nl-vla/hoeveel[1]kost-het

 Conclusie: 

Cambio verhuur is een succes. Minder wagens op de weg en voor de meeste toegankelijk. Spijtig kan ik niets terugvinden over de sociale tarieven voor kwetsbare doelgroepen.