Bossstraat

                    De Bosstraat is onveilig voor de fietsers en moet dringend hersteld en vernieuwd worden.

Is het Schepencollege hiervan op de hoogte?

  • Als je van de Bosstraat naar de Tuinweg rijdt met de fiets dan moet je verplicht door de putten rijden als er een wagen aankomt.
  • Als je van de Bosstraat naar de Mechelsesteenweg rijdt dan zijn er voren vast te stellen in het asfalt die heel gevaarlijk zijn voor de fietsers. In Duffel is er nog een dode geweest omdat het wiel in zo een voor terechtkwam!!
  • Op de foto’s is te zien dat dit echt dringend is.
  • Zal het CBS er dringend werk van maken en wanneer??? Zeker direct het dichten van de diepe voor in het asfalt!!!