An

Nog steeds geen duidelijk antwoord op onze vragen:

hoelang gaan ze ons nog “in de waggel “houden ?????