Beloftes Vallen In Het Water

Deze week in de media van Schepen openbare werken: Alle straten die nog moeten vernieuwd worden zullen pas aangepakt worden in 2026 wegens financiële problemen.

Wij zijn blij dat er eindelijk eerlijk gecommuniceerd wordt naar onze Burgers toe. Beloven is makkelijk, maar toegeven dat je in fout bent of er is iets niet haalbaar, is zeker geen schande, maar soms wel moeilijk. Het is natuurlijk wel spijtig dat op deze manier onze partijen van de meerderheid NVA en VLD met de vorige verkiezingen met heel veel beloftes de kiezer over de streep getrokken hebben. Even een overzicht vanuit hun verkiezingsprogramma:

–  Geen hoogbouw meer. Is de eerste 3 jaar wel gebeurd!

– Geen nieuwe woongebieden meer. Is wel gebeurd!

– Geen winkeluitbreiding buiten de stad meer. Is ook gebeurd!

– Schuldafbouw zonder belastingverhoging. Schuld is gigantisch gestegen.

– Geen verhoging rusthuistarieven: Deze zijn wel verhoogd.

– Veel straten gingen heraangelegd worden voor een bedrag van 22 miljoen Eu: Meer dan de helft wordt deze legislatuur niet uitgevoerd. O.A. – Bosstraat – Kozak – Sterrenstraat – Maanstraat – Komeetstraat – Eeuwfeestlaan  – Marnixdreef  – Huibrechtstraat – Kon. Albertstraat – Volmolenstraat – Kattenstraat – Kloosterstraat – Deensestraat

– De winkelpremies om te starten hebben niets opgeleverd. Dit zou gezorgd hebben dat er 28 nieuwe winkels in het centrum bijkwamen. Klopt dat?

– Het aantal parkeerplaatsen in de stad worden behouden en waar mogelijk uitgebreid. Dit gebeurt ook niet.

– De doorgangen voor mensen met een beperking op voetpaden wordt streng bewaakt en afgedwongen. Niet veel van waargenomen.

– Rusthuizen en dienstcentra worden aangesloten op het busvervoer van en naar het centrum tijdens de zaterdagmarkt of bijzondere piekmomenten.

Is dit gerealiseerd? Ik denk het niet.

De NMBS vernieuwt het station en de perrons. Daar hebben zij zeker geen schuld aan, maar stond wel op deze manier in het verkiezingsprogramma.

 

En dan praten wij nog niet over:

  • De stationsomgeving
  • Aarschotsesteenweg ( fase 2 )
  • Ontsluiting Waversesteenweg rechtstreeks naar Ring
  • Guldensporenlaan
  • Kerkstraat
  • Wijngaardstraat
  • Lisp dat altijd onder water loopt. Nu weten zij wat de reden is maar niet opgelost
  • Volledig Begijnhof, enz.

Spijtig is zelfs dat er te lezen staat in de omroeper van NVA-mei 2018. Wij doen niet mee aan vage beloftes of luchtkastelen. Ons voorstel is ambitieus maar haalbaar zonder de schulden te verhogen!!

Beste Burgers, het is niet mooi om afbraak politiek te voeren.; NVA en VLD hebben ook heel wat goede initiatieven genomen voor onze stad en de meeste in het Schepencollege bedoelen het echt wel goed. Ik probeer met deze weergaven alleen de huidige partijen op de vingers te tikken dat zij een verkiezingsprogramma maken dat wel haalbaar kan zijn en geen luchtkastelen beloven aan onze Burgers. De financiële druk zal volgende legislatuur nog vaal groter zijn!