Water1

De gemeenteraad heeft in zijn jongste zitting het basishemelwaterplan voor onze stad en Koningshooikt goedgekeurd.

Aansluitend kan nu werk gemaakt worden van de détailhemelwaterplannen en van de prioritaire deelgemeenten, waartoe Lisp, Zevenbergen en de omgeving van de Maasfortbaan behoren.

Ik vroeg mij af waarom het zo lang geduurd heeft om het basisplan, dat een beeld geeft van de wateroverlastproblemen, op te stellen.

Nadat het schepencollege er op 25 mei 2020 al kennis kon van nemen, duurde het tot eind januari 2022 vooraleer het aan de gemeenteraad werd voorgelegd.

Om subsidies te krijgen moet het voor 21 februari zijn goedgekeurd.

De grote boosdoener voor wateroverlast is volgens mij de toekomende verharding van de bodem.

Ik hield dan ook een pleidooi voor het invoeren van een betonstop en vooral om een rem te zetten op de bouw van alsmaar nieuwe appartementsblokken….

Of gaan ze wachten tot Lier eerst volstaat????