Schriftelijke vraag: Ik heb horen vertellen dat de blok waar de belastingen, het vredegerecht en de post zit in de Kruisbogenhofstraat zou leegkomen. Er is mij verteld dat er op deze site een asielcentrum zou komen. Klopt dit of zijn dit maar wilde verhalen?

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen: – We hebben dit nagevraagd bij de Regie der Gebouwen: een asielcentrum is niet voorzien. Er is ook geen verkoop gepland, de huidige functies (belastingsdienst en vredegerecht) blijven in gebruik zoals momenteel het geval is.