1 Logo Hartvoordeburger 650x500px

16/09/2021 Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Schriftelijke vraag:

Spijtig genoeg stel ik vast dat er weer heel wat appartementen in
de stijgers staan. Graag had ik hierover meer duidelijkheid.

1. Hoeveel dossiers zijn er momenteel in aanvraag en wat zijn de OMV nr.’s
van deze dossier met vooronderzoek?

2. Hoeveel zijn er nog in aanvraag om kortelings een omgevingsvergunning
aan te vragen?

3. Op de Lispertseenweg onder nr. OMV 2021075530 zouden
meersgezinswoningen komen met 26 appartementen. Bomen moeten
weer verdwijnen, bewoners ter plaatse krijgen weer bouwstenen achter
hun tuin te zien en de drukke steenweg zal weer veel meer voertuigen
moeten verwerken. Dus de file zal met de spitsuren weer groter worden.
Ook is dit overstromingsgebied. De bouwstop waar U als meerderheid al
lang mee pronkt is dus nog niet voor nu? Ook ligt het perceel 1m lager
dan de Lispersteenweg, dus gevaar voor wateroverlast. Het CBS krijgt
zelfs de wateroverlast van de Lispersteenweg niet onder controle en dan
toch nog deze risico’s nemen. Waarom eigenlijk???

4. Het CBS deelt bomen uit om hier en daar te plaatsen. Het weinige groen
met bomen moet overal in onze stad plaats maken voor
appartementsblokken. Vindt het CBS dit niet tegenstrijdig en hypocriet.
Bomen uitdelen en bossen wegdoen!!!!

 


18/10/2021

Geachte heer Taelman,

In antwoord op uw schriftelijke vraag, kunnen wij u het volgende meedelen:

1. Hoeveel dossiers zijn er momenteel in aanvraag en wat zijn de OMV nr.’s van deze dossier met vooronderzoek?
Op dit ogenblik zijn er 125 lopende omgevingsvergunningsdossiers (tussen ontvangen en beslist).
Indien met vooronderzoek een Openbaar Onderzoek of toepassing van Art. 83 (vragen van standpunt
aanpalende buur in een omgevingsvergunningsaanvraag met vereenvoudigde procedure) bedoeld wordt, is het
tot de dossiers volledig verklaard zijn onmogelijk om te zeggen welke hier al dan niet aan worden onderworpen.
Alle OMV’s met een dergelijk openbaar onderzoek dat lopende is, kunnen eenvoudig worden opgezocht via de
link https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek en door daarna te filteren op
“Lier”. Vandaag (15/10) gaat het om 9 lopende openbare onderzoeken.

2. Deze vragen zijn te complex en breed om een concreet antwoord op te geven. Onze diensten hebben momenteel
zeer veel dossiers in behandeling, maar dit gaat van een complex dossier tot een aanvraag voor een simpel
bijgebouw. Ook voor uw tweede vraag is het moeilijk om te voorspellen welke voorbesprekingen zullen uitmonden
in een werkelijke vergunningsaanvraag. Aangezien eenieder via het Vlaamse Omgevingsloket een aanvraag kan
indienen, is het dan ook onmogelijk te voorspellen hoeveel aanvragen er nog verwacht worden.

3. Het openbaar onderzoek liep t.e.m. 10 oktober. Op 7 oktober nam de burgemeester ook een bezwaarschrift in
ontvangst van een delegatie van de buurt. Alle opmerkingen en bezwaren worden nu onderzocht waarna het
dossier zal behandeld worden door het CBS; de normale procedure dus. In elk geval is de boven vermelde
aanvraag niet gelegen in recent overstromingsgebied, noch is deze gelegen in een risicozone voor
overstromingen.

4. Het initiatief van het CBS om veel struiken en bomen te planten én gratis ter beschikking te stellen van onze
inwoners is en blijft een zeer belangrijk en positief initiatief om meer groen in de stad te brengen. Bovendien
worden bomen die verdwijnen ook verplicht vervangen door compenserend groen op dezelfde of een andere
plaats of onder een andere vorm.