Jumbo

Antwerpse steenweg  

Schriftelijke vraag:

De proefopstelling op de Antwerpsesteenweg is in 2019 uitgevoerd. Hierover heb ik verschillende vragen:

1. Deze proefopstelling zou 2 jaar duren, maar wij zijn nu bijna 2023. Hoelang gaat deze toestand nog blijven duren voor de definitieve aanleg?

2. Er zijn al enkele evaluaties geweest en enkele aanpassingen. Deze opstelling is zeker niet de beste en de veiligste. Welke bijsturingen komen er nog?

3. Gaan er ventwegen komen?

4. Zijn er al plannen hoe het verder gaat bijgestuurd worden als de supermarkten Jumbo en Lidl opengaan??

Antwoord:

– Volgens de planning van AWV, beheerder van de weg, zullen de ontwerpplannen eind 2022 afgewerkt zijn. De uitvoering staat voorlopig gepland voor 2023-2024, al hangt de timing af van de planning van de nutsmaatschappijen die in het ganse projectgebied de nutsleidingen moeten saneren.

– We hebben nog geen ontwerpplannen kunnen inzien. De locatie van de eerste lus ter hoogte van Plaslaar en de bushalte die daar staat zal hoogstwaarschijnlijk nog wat verschuiven, maar dat zullen de ontwerpplannen moeten uitwijzen. Voorts worden de fietspaden verbreed, de keerlussen bestendigd en de voet- en fietsoversteken beveiligd. De keerlussen zijn er gekomen om de verkeersveiligheid te verhogen en het aantal accidenten aan gevaarlijke doorsteken te verminderen.

– Hiervoor is niet voldoende ruimte aanwezig op het openbaar domein.

– AWV en hun studiebureau zijn op de hoogte van de komst van de supermarkten en houden hiermee rekening in hun ontwerpplannen.

Conclusie:

Als er nu nog geen ontwerpplannen zijn zullen deze betonnen blokken nog lang blijven liggen.

De belofte van de proefopstelling voor 2 jaar zal meer dan verdubbeld worden.